Bunker v sieti

Študentky a študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predviedli svoju tvorbu, v Nitrianskej galérii.

Kurátori akcie sú Martin Kratochvil, Jana Mináriková a Ľubomír Zabadal. Prví dvaja spomínaní otvárali výstavu s názvom Sieť podľa Siete, postavení pod nainštalovanou sieťkou chrániacou pred hmyzom. Zaujímavosťou je, že vo výstavnom priestore s názvom Bunker narazíme na hluchý bod, miestnosť sa nachádza pod zemou a je bez akéhokoľvek signálu, na čo neskôr naráža aj kurátor:

„Tá pravá sieť v tejto miestnosti nie je, sú tu len jej odnože,“ zamýšľa sa Martin Kratochvil.

Kurátor Martin ďalej vysvetlil, ako sme všetci spojený jednou veľkou sieťou, ktorá má mnohé podoby: „Niekto je pod sieťou, niekto je v sieti, niekto je jej samotným článkom, niekto je zosieťovaný. Ako hovoril Platón odrazy tejto siete sú len odrazy siete, sú to len také ilúzie. Nezabudnite na to, že všetko má povahu siete, nielen sietnica v oku alebo krvné sietište, ktoré je v nás, ale aj všetky naše pohnútky a činy sú zosieťované.“

Slovo dostala aj Jana Mináriková. Tá interpretovala dielo nachádzajúce sa v ľavej časti výstavných priestorov.

„V tejto miestnosti je sieť, ktorá je natiahnutá cez plafón. Z každej strany môžeme nájsť šnúrku – konce siete. Keď potiahnete za jeden koniec, nikdy neviete, čo sa stane na druhej strane miestnosti. To je metafora odkazujúca na to, že nevieme ako dopadnú naše činy. Ak niečo spravíme alebo nespravíme, tak to môže niekde veľmi ďaleko niečo spôsobiť.“

Myšlienku kurátorky následne demonštrovala samotná riaditeľka Nitrianskej galérie Renáta Niczová. Zatiahnutím šnúrky spustila jednoduchý mechanizmus, ktorý nadvihol ruku nainštalovanej bábke priviazanej na špagátiku. Metafora našich činov, ktoré ovplyvňujú druhých tak nabrala citeľný rozmer.
Podobnú myšlienku rozvíja aj čínska mytológia, podľa ktorej je každý človek spojený malou červenou šnúrkou. Tú mu bohovia priviazali na chodidlo ľavej nohy. Či bolo dielo Zsófie Karácsony inšpirované práve ázijskou mytologickou predstavou sme sa spýtali aj kurátora výstavy Martina Kratochvila:

„Trafili ste klinec po hlavičke, určite to je založené na ázijskej mytológii a určite sme previazaní nejakou nitkou. V konotácii s tou bábkou – linkou ako ju spájame a ťaháme by sa toto tvrdenie dalo použiť.“

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password