Budúci vysokoškoláci pozor! Ponuka univerzít sa stále rozširuje

Nové bakalárske programy môžu zaujať hlavne súčasných stredoškolákov.

zdroj: uniag.sk

V týchto mesiacoch si budúci vysokoškoláci vyberajú z množstva študijných odborov a programov slovenských či zahraničných univerzít. Tie v snahe zaujať a získať nových študentov pravidelne rozširujú svoju ponuku. Nové akreditované študijné programy má aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Ide najmä o pedagogické smery. Absolventi sa uplatnia napríklad v oblasti vzdelávania dospelých, špeciálnej pedagogiky a pedagogiky osôb so špecifickými potrebami.

Do ponuky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity od budúceho akademického roka pribudne až 5 študijných programov.

Ak vás zaujíma ochrana životného prostredia poľnohospodárskej krajiny a jej ekologická stabilita, na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov nájdete program agroekológia. Na Fakulte ekonomiky a manažmentu bol akreditovaný ŠP sociálny manažment a služby v agrosektore. „V študijnom pláne programu sú zahrnuté povinné a povinne voliteľné predmety zo štyroch fakúlt SPU,“ informovala univerzita. Štúdium bude, okrem iného, zamerané na koncepty budovania sociálnych fariem, oblasť sociálneho poľnohospodárstva a poradenstva. Priestorové plánovanie krajiny v súlade s databázami geografického a environmentálneho charakteru bude jednou z hlavných úloh ŠP pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve, ktorý otvára Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva.

„Technická fakulta ponúka od nového akademického roka dva nové ŠP,“ pokračuje SPU.

Názov programu automobilová doprava ponúkne analýzu a riešenia v oblasti dopravy, prevádzky, údržby a opráv dopravno-manipulačných systémov a prvkov. Pre oblasť riadenia prevádzky strojov a technických systémov podnikov agropotravinárskeho komplexu je určené manažérstvo prevádzky techniky. „Výučba sa však nebude zameriavať len na prevádzku techniky, ale aj na jej zaobstaranie, logistiku a servis. Študenti absolvujú aj prípravu na získanie osvedčenia pre obsluhu poľnohospodárskych strojov,“ vysvetľuje univerzita.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password