Budúce matky môžu od 1. apríla žiadať o dávku tehotenské. Študentky majú nárok na tehotenské štipendium

O novú dávku – takzvané tehotenské môžu budúce matky žiadať od 1. apríla 2021 na základe novely zákona o sociálnom poistení.

„Dávka je určená pre tehotné ženy, ktoré sú v čase nároku nemocensky poistené – zamestnankyne, živnostníčky či iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), dobrovoľne poistené osoby, resp. tehotné ženy, ktorým vznikne nárok na dávku po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote,“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa. Rozdiel medzi tehotenským a inými nemocenský dávkami je v tom, že tehotenské môžu ženy poberať aj v čase, keď majú príjem, sú zamestnané alebo poberajú iné dávky, napríklad materské, nemocenské a rodičovský príspevok.

Finančná pomoc má pomôcť ženám kompenzovať zvýšené výdavky v období tehotenstva.

„Nárok na novú dávku vznikne tehotným ženám od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 13. týždňa tehotenstva a budú ju poberať až do skončenia tehotenstva,“ dopĺňa poisťovňa. Poskytovanie dávky a jej výška bude závisieť do viacerých faktorov. V roku 2021 môžu budúca matka dostávať mesačne minimálne 215,50 eur a maximálne 333,90 eur. Nárok na dávku je možné uplatniť na základe dokumentu Žiadosť o tehotenské, ktorú vystoví a potvrdí gynekológ.

Študentky majú možnosť získať tehotenské štipendium.

Nezamestnané študentky vysokých škôl a plnoleté tehotné študentky, ktoré nebudú mať nárok na tehotenskú dávku, môžu žiadať o tehotenské štipendium. Po schválení im bude mesačne vyplácaná suma 200 eur a to aj počas mesiacov júl a august. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre už na svojej webovej stránke zverejnila súvisiace informácie. Zmeny, ktoré sa týkajú štipendia má študentka oznámiť oddeleniu štipendií UKF najneskôr do 10 pracovných dní.

foto iustračná (zdroj: pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password