Budú v Nitre zelené autobusové prístrešky?

Spoločnosti, ktorá v Nitre spravuje autobusové prístrešky, v júni končí zmluva. Mesto vyjednalo novú. Má to však háčik.

Spoločnosť euroAWK vlastní na území Nitry 72 prístreškov MHD. Podľa novej zmluvy má byť všetkých 72 existujúcich autobusových prístreškov vymenených a ďalších 30 nových postavených. „Doba použiteľnosti už existujúcich autobusových prístreškov sa končí, čo spôsobuje zvyšovanie nákladov na ich údržbu a opravy, preto je potrebné ich postupne vymieňať za nové, modernejšie,“ píše sa v prerokovanom materiáli.

Životnosť súčasných prístreškov má byť 15 až 20 rokov. Nové by mali byť vďaka modernej výrobnej technológii oveľa odolnejšie.

Podľa prednostu mestského úradu Martina Horáka aj poslanca Miloša Dovičoviča je takáto zmluva pre mesto výhodná. Okrem netradičnej podmienky prevodu prístreškov po 15 rokoch do vlastníctva mesta sa im podarilo vyjednať aj bezplatnú starostlivosť o všetky MHD prístrešky v hodnote 45-tisíc eur za rok. Prevod majetku má Nitre zabezpečiť prístrešky aj po skončení zmluvy s euroAWK. Nemôže sa teda stať, že si ich spoločnosť po ukončení spolupráce odvezie.

Mesto chce regulovať aj počty reklamných citylightov umiestnených na autobusových zastávkach.

Práve Nitra je v tomto priekopníkom medzi slovenskými mestami. Aj predmetná zmluva je viazaná na odstránenie 8 billboardov a 3 citylightov. Problémom však je, že spoločnosť euroAWK si do dnešného dňa tento záväzok nesplnila. Mesto ešte v novembri prijalo uznesenie, v ktorom žiadalo bezodkladné odstránenie problémových reklamných plôch.

Zdroj: flickr.com

Ďalším zádrhom v schvaľovaní predmetnej zmluvy bol bod, v ktorom sa uvádza, že „do mesta nebudú umiestnené zastávky s vegetačnými strechami.“ Upozornil naň poslanec Robert Rathouský, ktorý zároveň podal aj pozmeňovací návrh, v ktorom žiadal tento bod vypustiť. Takéto strechy dokážu zlepšiť podmienky v meste – ochladiť priestor pod strechou, spríjemniť prostredie. Spoločnosť euroAWK ich nemá problém osadiť, s tým, že starostlivosť o takéto prístrešky by bola kvôli nákladnej a zložitej údržbe v rukách mesta. Prehodnotiť osadenie vegetačných striech odporučil aj hlavný architekt mesta Viktor Šabík: „Existujú aj takzvané bezúdržbové strechy, alebo také, ktoré si vyžadujú minimálnu starostlivosť.“

Pozmeňovací návrh Rathouského bol na februárovom Mestskom zastupiteľstve schválený a zmluva v novom znení odsúhlasená. Tá bude so spoločnosťou euroAWK podpísaná až po splnení všetkých záväzkov voči Nitre.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password