Buďme rozumní. Vyhadzujme odpad správne

Prichádzajú Vianoce, čas hojnosti a pokoja. Málokto si však uvedomuje, ako takáto hojnosť zaťažuje životné prostredie. Máte predstavu, koľko odpadu počas sviatkov vyprodukuje bežná rodina?

odpad, kontajner

Vianočný stromček, ozdoby, varenie, pečenie, nejaké tie fľaše a darčeky. Preveľa darčekov zabalených v haldách obalov. Kam ten odpad po Vianociach pôjde? No predsa do koša. Nie je však kôš ako kôš. Každý má svoju funkciu a patrí do neho konkrétny druh odpadu.

Na nitrianskych sídliskách sa nádoby na separovaný odpad nachádzajú takmer pri každom paneláku. Napriek tomu majú obyvatelia po Vianociach problém vyhodiť svoj odpad na správne miesto. Kontajnery bývajú často preplnené, zaseknuté a smeti porozhadzované všade navôkol.

Problém nie je ani tak v nedostatku smetných nádob, ale v spôsobe, akým svoj odpad vyhadzujeme.

Ľudia nedodržiavajú pokyny uvedené na smetných košoch. PET fľaše vyhadzujú celé, nestlačené, nádoba sa tak rýchlo zaplní a smetiarske autá neskôr vyvážajú vzduch. Podobný problém nastáva aj v prípade vývozu papiera a komunálneho odpadu. Ak obyvatelia nechcú po sviatkoch čeliť nepríjemnému pohľadu na preplnené a nadmerne znečistené stojiská kontajnerov, mali by svoj odpad stláčať na čo najnižší objem.

Pri vyprázdňovaní smetných nádob je dôležité vedieť rozlíšiť, ktoré smeti kam patria.

Žlté kontajnery sú na plast, do ktorých by sa mali vyhadzovať fľaše od nápojov, hliníkové obaly aj viacvrstvové obaly od mlieka a džúsov, takzvané tetrapaky. Nezbierajú sa tam ostatné plastové nádoby, ako napríklad fľaše od oleja alebo iných znečisťujúcich látok. Vyseparované plasty sa neskôr využívajú na ďalšiu výrobu. Na sklo sú určené zelené nádoby, patrí do nich bežný sklenený odpad. Do modrého kontajnera možno vyhadzovať akýkoľvek druh papiera, ako napríklad časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly či knihy. Zaujímavé je, že do tohto kontajnera nie je vhodné hádzať recyklovaný papier, z neho už nie je možná opätovná výroba.

Zdroj: Pixabay.com

Triedenie odpadov je jeden zo spôsobov, ako dopomôcť k lepšiemu životnému prostrediu. Časom sa však ukazuje, že to nie je ideálne riešenie. Najlepšie je odpad neprodukovať vôbec. O tematike zero waste sa v poslednej dobe popísalo mnoho. Na aspoň čiastočné zredukovanie odpadu počas sviatkov ani netreba tejto životnej filozofii úplne prepadnúť. Stačí menej plytvať a nakupovať veci s opätovným využitím a z prírodných materiálov.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password