Bude sa stavať mimoúrovňová križovatka?

Aktuálne plynie 15-dňová lehota, počas ktorej je možné podať odvolanie.

foto: archív TV Nitrička

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Nitre už vydal stavebné povolenie pre spornú mimoúrovňovú križovatky. Úrad povolil stavbu s oficiálnym názvom Príprava strategického parku na základe stavebného zákona. „Súčasťou povoľovania stavby je zriadenie trvalej vonkajšej infraštruktúry, vrátane cesty, mostu, protihlukových stien ako aj vegetačné úpravy,“ uvádza sa v stavebnom povolení.

Potenciálna mimoúrovňová križovatka bola v uplynulých mesiacoch jednou z hlavných tém komunikácie medzi mestom Nitra a staviteľom – spoločnosťou MH Invest. Problémom bol najmä územný plán mesta a štúdie, ktoré si dal magistrát i MH Invest vypracovať. Svoj názor povedal aj hlavný architekt mesta Viktor Šabík.

„Tu je veľký problém v tom, že štátna firma MH Invest sa neozvala v roku 2018, keď sa v septembri schvaľovali zmeny a doplnky do územného plánu,“ dodal k téme primátor Nitry Marek Hattas.

Stavebné povolenie je od 6. apríla 2020 po viacerých peripetiách „na stole“, hoci v lehote 15 dní je stále možné podať odvolanie.

Povolená stavba by sa mala nachádzať na severe mesta Nitry v katastrálnom území Zobor. Cieľom je skvalitniť rozvoj územia danej lokality a zlepšiť dostupnosť Strategického parku, v ktorom sa nachádza Jaguar Land Rover. „Súčasťou objektu SO A 101 Mimoúrovňová križovatka Šindolka je úprava cesty I/64 z Nitry do Topoľčian a vetvy A, B, C a D z novo navrhnutej mimoúrovňovej križovatky v mieste dnešného napojenia Prvosienkovej ulice na cestu I. triedy,“ píše sa v stavebnom povolení. Deltovitá križovatka Šindolka je navrhnutá v 0,491 36 km cesty I/64, v úvahe je jej predĺženie smerom k potoku Dobrotka.

Na I/64 sú navrhnuté dve autobusové zastávky. Zastávka v smere z Nitry do Topoľčian je navrhnutá v autobusovom zálive oddelenom ostrovčekom. Je napojená chodníkom a cyklochodníkom s ulicou Prvosienková a pôvodnou ulicou Dražovská. Druhá zastávka od Topoľčian do Nitry je umiestnená za okružnou križovatkou a chodníkom spojená s chodníkom pozdĺž Prvosienkovej ulice.

V miestach, kde bude potrebné odstrániť dreviny z dôvodu výstavby bude vysádzaná zeleň, a to v čase ukončovania, či po ukončení prác. Skorou výsadbou sa má zamedziť zaburineniu inváznymi druhmi rastlín. V stavebnom povolení sa spomínajú stromy ako javor, dub či lipa.

Všetky existujúce inžinierske siete, ktorých sa výstavba dotkne, by mali byť preložené. Spomína sa napríklad výtlačná kanalizácia, vodovod, oznamovacie káble a verejné osvetlenie. Podľa povolenia budú súčasťou komunikácie zvodidlá, vodiace prúžky a smerové stĺpiky. Na križovatke sú navrhnuté aj 4 nevodiace tlmiče nárazu.

Most na ceste I/64 je situovaný „v mieste napojenia existujúcej Prvosienkovej ulice na existujúcu cestu I/64 vedúcej z Nitry do Dražoviec, pred autobusovou zastávkou Nitra – Šindolka,“ vysvetľuje sa v povolení. Protihlukové steny by mali chrániť zastavané územie od dopravného hluku z cesty I/64 prebiehajúcej po násype a mostnom objekte. Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete na online úradnej tabuli pod názvom: „Príprava strategického parku Nitra“ – verejná vyhláška.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password