Bude na Borine ohnisko s altánkom alebo nie?

Ako skončí tento spor? Vyhrá jedna alebo druhá strana? Rozhodne zrejme kompromis.

Spomínate si na rozprávku o Asterixovi a Obelixovi, kde sa dedina rozdelia na dva tábory, ktoré sa hádali o čerstvosť rýb miestneho obchodníka? Jedni kričia „Je čerstvá!“ – druhý kričia „Nie je čerstvá!“ Podobne sú na tom dve petície o revitalizácii Boriny. Len pre pripomenutie, prednedávnom sme priniesli správu o projekte, ktorý by mal skultúrniť túto lesnatú časť mesta. S týmto nápadom ale nie sú všetci stotožnení. Kameňom úrazu má byť podľa našich informácií výstavba altánku a verejného ohniska.

Jedni sú za, druhí proti.

V prípade revitalizácie Boriny existujú dve protichodné petície. Prvú petíciu občanov nám zaslali 6. mája. Ide o petíciu o zastavenie, resp. zmenu projektu revitalizácie mestského lesa Borina. Táto petícia nespĺňala náležitosti zákona o petičnom práve, po vyzvaní na odstránenie nedostatkov bola zaevidovaná do centrálnej evidencie petícií. Hlavná kontrolórka mesta včera v rámci prešetrenia petície vyzvala Útvar hlavného architekta a Odbor investičnej výstavby o odborné stanovisko. Bez ich stanovísk sa k tomu zatiaľ vyjadriť nevieme, máme zo zákona 30 dní na prešetrenie petície,“ vysvetľuje Tomáš Holúbek, hovorca mesta Nitry.

„O druhej petícii, ktorá je za realizáciu pôvodného projektu revitalizácie Boriny, sme sa dozvedeli z internetu. Pod túto petíciu ešte prebieha zber podpisov. Mestu zatiaľ zaslaná nebola,“ dodáva Holúbek.

Časť obyvateľov mesta argumentuje tým, že lesopark Borina je stále vo vlastníctve mesta – jeho priestor je teda verejný a zaväzuje sa slúžiť všetkým, nielen vlastníkom susediacich pozemkov. Na druhej strane, obyvatelia žiadajú o dodržanie pokoja vo svojej lokalite.

K danému problému sme dostali aj vyjadrenie metského poslanca Pavla Obertáša, ktorý so skrášlením lokality síce súhlasí „čo sa týka môjho stanoviska – revitalizácia určite áno,“ ale ako ďalej dodáva, oáza pokoja môže byť výstavbou altánku a ohniska narušená. „Miesto na oddych je väčšinou oáza kľudu a pokoja a neviem, či vybudovaním ohniska a výstavbou altánku nebude tá oáza narušená, ale toto je už debata o úpravách v projekte.“

Vo svojom vyjadrení cituje z materiálu projektu: „Hlavnými cieľmi návrhu je zvýšiť environmentálnu kvalitu územia a jestvujúcich porastov drevín a atraktívnosť lesného prostredia pre širokú verejnosť na oddych, šport a krátkodobú rekreáciu. Prispeje sa tiež k ekologickej stabilite sídelnej zelene a zlepšeniu biodiverzity a mikroklímy v zastavanom území mesta,“ uvádza materiál.

„Tá posledná veta je presne to, čo si Borina žiada. Vyčistiť od vyschnutých stromov, presvetliť a zároveň nová výsadba,“ odkazuje poslanec Obertáš.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password