Bubnovačka už po ôsmykrát pripomenie dôležitosť ochrany detí pred násilím

Ôsmy ročník akcie „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“ má aj tento rok 19. novembra 2021 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím.

Nitrianske Centrum Slniečko si aj tento rok tradičným podujatím pripomína dôležitosť ochrany detí pred násilím. Podujatie má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“ uviedla organizácia.

Bubnovačka 2021 prostredníctvom partnerov z Českej republiky, prekročí hranice Slovenska.

Okrem samotného bubnovania sú vítané aj aktivity, ktoré prispejú k témam prevencie násilia, napríklad premietanie filmov k danej téme, rozhovory, diskusie či tematické nástenky. Mnohé školy sa zapoja nielen bubnovaním, ale podporia dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a včasnej prevencie aj rozhovormi, diskusiami, či malými spoločnými projektami s deťmi.

Na základe aktuálnej pandemickej situácie sa aj tento rok bude Bubnovačka podobať tej minuloročnej. 19. novembra 2021, v čase 10:00 – 11:00 budú deti bubnovať v triedach alebo počas online vyučovania, aby pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý.

Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac ako 62 000 detí a dospelých. 

„Ochrana pred násilím musí byť komplexná a venovať sa jej musíme na všetkých úrovniach a spoločne. Nosným pilierom ochrany je prevencia. Som hrdá na to, že práve v oblasti prevencie sa nám podarilo vytvoriť a rozbehnúť preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá, ktorý s deťmi už v predškolskom veku veľmi citlivo a komplexne otvára témy násilia,“ vyjadrila sa Mariana Kováčová, zakladateľka Centra Slniečko, n. o.

Podujatie organizuje Centrum Slniečko v spolupráci s Národným kooridnačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pod záštitou prezidentky SR, Zuzany Čaputovej.

Televízia Nitrička

Forgot Password