Bod.K7 predstaví tvorbu detí so zrakovým postihnutím

Výstava vychádza zo spolupráce nitrianskej Základnej školy kniežaťa Pribinu a bratislavskej Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím.

Výstava bude výsledkom aktivity projektu s názvom Darujem ti tulipán. Ide o projekt integračných tvorivých aktivít pre slabozraké a nevidiace deti, ktorý od roku 2007 organizuje Asociácia Divadelná Nitra. Aj v prípade činnosti projektu však zasiahla pandémia. Hoci podľa asociácie boli stretnutia účastníkov projektu nepravidelné a zriedkavé tvorivá aktivta pokračovala.

Účastníkmi projektu sú deti z nitrianskej Základnej školy kniežaťa Pribinu a bratislavskej Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím.

„Pár nových detí so zvyškami zraku a štyroch maličkých úplne nevidiacich doviedli vychovávatelia z internátu. Priniesla som im kresby nitrianskych detí a tie ich doslova nadchli a povzbudili kresliť,“ hovorí akademická sochárka Elena Kárová. Obrázky nnevidiciam deťom opisuje slovami, následné rozhovory ich inšpirujú a vedú k nápadom, čo budú modelovať na spoločnú tému „najväčšia radosť a starosť“.

„Na výsledky snáh malých tvorcov sa môžete tešiť na výstave, ktorú v našom kultúrnom a kreatívnom priestore bod.K7 sprístupníme začiatkom marca,“ uvádza Asociácia Divadelná Nitra.

foto ilustračná: pixabay.com

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password