Bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda si uctili pamiatku zosnulých kňazov

Spoločne sa postarali o dôstojný vzhľad pomníkov.

Na Mestskom cintoríne v Nitre je pochovaných dvadsaťjeden zosnulých kňazov a kanonikov Katedrálnej kapituly sv. Emeráma, informovalo Biskupstvo Nitra.

Bohoslovci navštívili aj nitriansky Cintorín sv. Cyrila a Metoda, kde je popri členoch Spoločnosti Božieho Slova – Verbistoch pochovaný aj bývalý rektor seminára Rudolf Bošnák. Po úprave pomníkov sa za zosnulých kňazov spolu s rektorom seminára Mariánom Dragúňom pomodlili a zapálili im kahance so sviecami.

Televízia Nitrička

Forgot Password