Biskup Viliam Judák oslávil jubileum

Pred pätnástimi rokmi bol Viliam Judák v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade konsekrovaný na biskupa.

9. júna 2005 bol pápežom Benediktom XVI. menovaný za nitrianskeho biskupa, 16. júla 2005 prevzal vedenie Nitrianskej diecézy po svojom predchodcovi kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi.

Narodil sa 9. novembra 1957 v Harvelke na Kysuciach. Teológiu študoval na CMBF v Bratislave a za kňaza bol vysvätený v roku 1985 v Nitre. V pastorácii ako kaplán pôsobil v Nitre a v Drietome, kde bol aj správcom farnosti. V tomto čase postgraduálne študoval v Bratislave, kde získal doktorát posvätnej teológie. 1. septembra 1990 bol menovaný za prefekta Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a o rok neskôr za cirkevného sudcu.

V roku 1993 bol menovaný za docenta Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, neskôr sa stal jej prodekanom. Od roku 1996 do 2001 zastával funkciu rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Svätý Otec Ján Pavol II. ho v roku 1997 menoval za „kaplána Jeho Svätosti“ (Mons.) a roku 1997 bol prezidentom Slovenskej republiky menovaný za profesora v odbore „katolícka teológia“. Neskôr pôsobil ako dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Funkciu zastával do roku 2004.

V 2005 bol menovaný za nitrianskeho biskupa, od 2006 do 2015 bol podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska. Stojí na čele Komisie pre klérus a Rady pre históriu KBS.

Ako historik sa zaoberá obdobím kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín a duchovnej literatúry.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password