Bezdomovectvo bude riešiť koncepcia

V Nitre v súčasnosti žijú stovky ľudí bez domova alebo v ohrození bývania. Dôvody, pre ktoré sa dostali do ťažkej životnej situácie, sú rôzne. Mesto ich bude najbližšie roky riešiť s pomocou systematickej koncepcie.

Akého človeka si ľudia predstavia pod slovom „bezdomovec“? Otrhaného, špinavého, žobrajúceho? Podľa Kláry Labošovej, vedúcej Domu charity sv. Rafaela, to nemusí byť vždy tak. Medzi ľudí bez domova patria aj tí, ktorí prespávajú u známych, kamarátov alebo v provizórnych podmienkach či squatoch (pozn. red. pôvodne prázdna a nevyužívaná budova obsadená komunitou ľudí).

Nitrianska radnica na základe svojich skúseností hovorí, že v meste žije 330 ľudí bez domova. Pravdepodobne je ich však oveľa viac.

Ďalšie odhady hovoria až o 600 ľuďoch. Pre porovnanie – počet obyvateľov mesta Nitry sa v ostatných rokoch pohybuje nad 70-tisíc. Bezdomovectvo je problém všetkých väčších miest, preto mestské zastupiteľstvo na novembrovom zasadnutí prijalo Koncepciu riešenia problematiky ľudí bez domova na roky 2019 – 2022. Ide o jednu z aktivít Programových cieľov Nitra na uvedené roky. Zároveň je v súlade s celoslovenskou koncepciou prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni.

Foto ilustračné (zdroj: unsplash.com)

Mesto chce situáciu s bezdomovectvom riešiť pomocou koncepcie s dvomi cieľmi

„Ten prvý je terénna práca s ľuďmi bez domova. Druhým cieľom je vytvorenie útulku pre dlhodobo chorých bezdomovcov, lebo vieme, že keď sú títo ľudia na ulici, akékoľvek menšie ranky im môžu spôsobiť naozaj veľké problémy,“ vyjadril sa hovorca mesta Tomáš Holúbek. Na základe predloženej koncepcie ide zatiaľ o absentujúce služby. Útulok pre dlhodobo chorých počíta s kapacitou maximálne 20 lôžok.

Terénni sociálni pracovníci by mali už v januári a februári monitorovať miesta a počty ľudí prebývajúcich v provizórnych a nevyhovujúcich podmienkach.

Terénna služba – streetwork nepočíta s aktivitou klientov pri vyhľadávaní pomoci, jej cieľom je pomoc ponúknuť. „Cieľom terénneho sociálneho pracovníka je získavanie si dôvery ľudí a motivácia k riešeniu sociálnej situácie,“ uvádza koncepcia. Streetwork v súčasnosti z personálnych dôvodov vykonáva iba v centre mesta dobrovoľnícke združenie Komunita sv. Egídia a čiastočne Diecézna charita.

Foto ilustračné (zdroj: unsplash.com)

Aktuálne sú v Nitre 2 nocľahárne, 2 útulky, z toho jeden je pre jednotlivcov s deťmi a nízkoprahové denné centrum. „To znamená, že môžu prichádzať ľudia aj pod vplyvom alkoholu. Jedinou podmienkou je, aby neboli agresívni voči sebe navzájom a voči zamestnancom,“ vysvetľuje Klára Labošová. Nízkoprahové denné centrum a 1 nocľaháreň prevádzkuje Diecézna charita Nitra, útulky a druhú nocľaháreň prevádzkuje mesto. Na uvedených miestach nájdu ľudia bez domova možnosť stravy, hygieny, teplého oblečenia, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, zdravotných ošetrení, hľadaní práce aj pomoc s liečbou závislostí, ktoré často súvisia so životom v sociálnom vylúčení. Podľa Petry Červenej, programovej riaditeľky OZ Vagus, ktoré v Bratislave už niekoľko rokov aktívne bojuje s bezdomovectvom, je dôležité aj to, či sa závislosť vyvinula predtým alebo potom, ako sa človek dostal do nepriaznivej životnej situácie. Svoju rolu pri závislostiach zohráva tiež prostredie, ktoré môžu človeka vtiahnuť späť do problémov a to sa netýka iba bezdomovectva.

Dom charity sv. Rafaela na Štúrovej 57 v Nitre

Bývanie ako prvé

Koncepcia hovorí tiež o práci s verejnou mienkou a senzibilizácii verejnosti. Na problémy s bývaním širokú verejnosť už niekoľko rokov upozorňuje napríklad akcia Noc vonku, ktorá sa nedávno s podporu OZ Vagus konala aj na bratislavskom Námestí Slobody. Dobrovoľníci si tak na jednu noc otestovali, aké je to v noci spať pod holým nebom.

Osloviť verejnosť chcú v Nitre aj realizátori projektu Adopcia ľudí bez domova.

Projekt získal pomoc v grantovom programe Mením moje mesto. Realizuje ho Diecézna charita Nitra a jeho cieľom je na základe prístupu Housing first – Bývanie ako prvé, umožniť ľuďom nájsť si stabilné bývanie a postupne sa zaradiť do bežného života. „V rámci Nitry chceme čo najväčšiemu počtu ľudí bez domova, pomocou webových stránok, nájsť stabilné bývanie v prenajatých bytoch za priateľské ceny, nájsť pravidelných finančných darcov k umožneniu platby za nájom, a zároveň s nimi realizovať intenzívnu sociálnu prácu vyškolenými sociálnymi pracovníkmi (v oblasti zdravotnej, finančnej a vzťahovej),“ hovoria realizátori projektu. Na webstránke ludiabezdomovanitra.sk budú uverejňované a pravidelne aktualizované príbehy ľudí bez domova v Nitre. Na základe nich môžu záujemcovia poskytnúť jednorazový alebo pravidelný finančný príspevok konkrétnemu človeku. Po prípadnom získaní bývania ich budú sprevádzať sociálni pracovníci až do času stabilizácie jeho sociálnej situácie.

Podľa prijatej koncepcie je Housing first skôr východisko než cieľ. Na jeho realizovanie sú potrebné nájomné a sociálne byty. Môže však pomôcť aj malému počtu ľudí. Či si bývanie udržia, bude záležať na ich zodpovednosti.

K najčastejším dôvodom, kvôli ktorým človek zostane bez strechy nad hlavou, patria rodinné a psychické problémy, dlhy a závislosti. Tie dostávajú človeka do bludného kruhu. „Nemusí to byť jeden dôvod, pre ktorý sa to stalo. Veľakrát ide o situáciu, že človek nemal v náročnom období nejakú záchrannú sieť okolia, ktoré by ho podržalo,“ vysvetľuje Petra Červená. Môže sa to týkať ľudí, ktorí práve odišli z detského domova alebo psychicky chorých ľudí, ktorí si nedokážu udržať prácu a nemajú pri sebe takých, ktorí by ich podržali.

Priestory Domu charity sv. Rafaela

Služby, ktoré v súčasnosti mesto či charita ponúka, nie sú zadarmo.

Napríklad v Dome sv. Rafaela stojí polievka 50 centov, sprcha 30 centov a nocľah 50 centov. Na tieto služby si klienti zarábajú predajom časopisu Nota bene alebo výmenou za pomoc pri rôznych prácach. Podľa Kláry Labošovej si viacerí klienti zarábajú aj brigádami, alebo majú dokonca prácu na trvalý pracovný pomer. Viacerí dokážu svoju životnú situáciu s pomocou mesta alebo charity zlepšiť v priebehu týždňov či mesiacov. Ide o tie úspešnejšie prípady. Šanca vrátiť sa do bežného života je tým ťažšia, čím dlhšie človek žije bez domova a v sociálnom vylúčení.

Téme sme sa venovali aj v spravodajstve TV Nitrička.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password