Betlehemské svetlo je už v Nitre

Plamienok z Betlehema, známy ako Betlehemské svetlo, bolo doručené na Slovensko 11. decembra. Podobne ako vlani, aj tento rok bude cesta symbolu nádeje, lásky, pokoja a mieru poznačená pandémiou.

Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla už v roku 1099, v období krížových výprav. Jeden člen výpravy z talianskeho mesta Florencia sľúbil, že ak výpravu prežije, prinesie domov plamienok z „večného“ svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil späť do Florencie so zapálenou sviecou z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a Betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia.

Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty – univerzálne hodnoty ľudí bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania či národnosti.

Novodobú tradíciu šírenia plamienka z Betlehema oživili v Rakúsku. Organizátori presunuli veľké slávnostné ceremónie do menších stretnutí, ktoré budú v maximálnej možnej miere podliehať aktuálne platným obmedzeniam a nariadeniam. „Slávnostne sa svetielko odovzdáva biskupovi, no práve táto slávnostná svätá omša nie je a takisto sú veľmi obmedzené všetky takéto aktivity s rozdávaním betlehemského svetla,“ informuje Jana Chrtianska z oddielu rodinného skautingu a dospelých v 23. zbore Nitrava.

Betlehemské svetlo si bude možné odpáliť v kostoloch aj počas Štedrého dňa. Viac informácií sa dozviete z webových stránok jednotlivých farností.

Viac sa dozviete z nasledujúcej reportáže TV Nitrička https://tvnitricka.sk/betlehemske-svetlo-je-v-nitre-2/

Televízia Nitrička

Forgot Password