Autobusová stanica vo finálnej fáze

Na autobusovej stanici aktuálne prebiehajú posledné dokončovacie práce.

Prvé zmeny na autobusovej stanici sa začali robiť ešte v roku 2015. Jej obnova bola uskutočňovaná v rámci niekoľkých etáp. ,,Vybudované boli nové prístrešky pre prímestské a diaľkové linky, nové spevnené plochy, pešie komunikácie, nový elektronický informačný systém, pribudla zeleň vo väčšom rozsahu v porovnaní s plánom, kompletne boli vybudované nové elektrické a informačné rozvody. Osvetlenie pod prístreškami a obvodové osvetlenie je zhotovené ako Inteligentné riadenie osvetlenia, verejné osvetlenie je s autonómnym stmievaním. Samozrejmosťou je nový mobiliár. Všetky pôvodné inžinierske siete boli vynovené,“ informuje Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.

KEDY BUDE DOKONČENÁ REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVEJ STANICE?
Momentálne prebiehajú posledné dokončovacie práce na IV. – poslednej etape. Práce zahŕňajú výsadbu zelene, ale aj nasadenie dopravného značenia. Po dokončení prác sa môže začať kolaudačné konanie. ,,Akonáhle získame kolaudačné rozhodnutie, odovzdáme cestujúcej verejnosti zmodernizovanú autobusovú stanicu do užívania,“ pokračuje Helecz.

V reportáži TV NITRIČKA sa spoločnosť ARRIVA vyjadrila, že bolo potrebné, pôvodne plánovaný rozpočet 2 milióny eur navýšiť. Helecz nás ďalej informovala, že celkový rozpočet na modernizáciu autobusovej stanice bol prekročený. ,,Financovanie bolo zabezpečené z vlastných zdrojov spoločnosti ARRIVA,“ dodáva Helecz.

Takto vyzerá momentálne autobusová stanica v Nitre:

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password