Asociácia Divadelná Nitra ponúka mladým divadelným kritikom vzdelávací workshop

Ako uviedli organizátori, workshop s významnými zahraničnými lektormi sa uskutoční počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra od 22. do 27. septembra.

Tvorivá platforma V4@Theatre Critics Residency je určená pre divadelných kritikov do 35 rokov z krajín Vyšehradskej štvorky, západného Balkánu a Východného partnerstva.

„Aj tento rok ponúkne analytické semináre, diskusie, prednášky, návštevu podujatí hlavného aj sprievodného programu festivalu a networkingové stretnutia. Uzávierka prihlášok je 17. júla,“ pripomenula Asociácia Divadelná Nitra.

Projekt V4@Theatre Critics Residency deviaty rok zoznamuje mladých divadelných kritikov s novými trendmi v oblasti scénického umenia.

„V rámci rezidenčného pobytu sa aktívne zúčastnia na medzinárodnom festivale, kde jednotlivé predstavenia priebežne analyzujú na stretnutiach s lektormi. Podujatie s cieľom otvoreného interkultúrneho dialógu o súčasnom umení sa každoročne uskutočňuje pod vedením uznávaných zahraničných teatrológov a divadelných kritikov,“ doplnili organizátori.

Televízia Nitrička

Forgot Password