Asociácia Divadelná Nitra hľadá nových členov a členky

Asociácia Divadelná Nitra vydáva výzvu na zapojenie sa do Diváckej programovej rady 2023. Tentoraz v nej otvorí obyvateľom Nitry nielen zákulisie svojho najväčšieho projektu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ale poskytne im aj príležitosť na spolupráce v novom nitrianskom kultúrnom centre – bode.K7.

foto: Asociácia Divadelná Nitra

K asociácii sa môžete pridať, ak sa chcete podieľať na programe nového kultúrneho priestoru v Nitre bodu.K7 alebo, ak máte nápady na akcie a projekty, ktoré by ste v ňom chceli realizovať.

Počas spolupráce sa tiež dozviete viac o fungovaní kultúrneho centra či festivalu? A to v prípade, že ste študentom umeleckého alebo umenovedného odboru, alebo vás jednoducho baví baviť umenie.

Projekt Diváckej programovej rady sme začali realizovať v roku 2019. Odvtedy sme vďaka nemu získali množstvo inšpirácie a zaujímavých pohľadov verejnosti na umelecké smerovanie a fungovanie nášho festivalu. Sme si istí, že podobné skúsenosti budú cenné aj pri projekte kultúrneho centra bod.K7, ktoré prechádza dôležitým formovaním svojej dramaturgie. Prostredníctvom účasti v Diváckej programovej rade sa k nemu vyjadria tí, pre ktorých bod.K7 tvoríme, naši diváci,“ hovorí o zámeroch Asociácie Divadelná Nitra zástupkyňa riaditeľky Anna Šimončičová.

foto: NH

Kultúrne centrum na rohu Radlinského ulice (budova bývalej VÚB banky) poskytne priestor na pravidelné stretnutia, a zároveň priestor na realizáciu rôznych typov podujatí. Tie vzniknú ako výsledok participatívneho procesu za účasti organizátorov a verejnosti. 

Novinkou je, že nepôjde len o výber divadelných predstavení, ale aj o ďalšie formáty, ako sú diskusie, koncerty, výstavy a workshopy. 

Divácka programová rada bude pravidelne zasadať v od februára do júla 2023. Prvé stretnutie je plánované na 28. 2. 2023. V septembri sa členovia diváckej programovej rady zúčastnia Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.

Tu budú mať príležitosť konfrontovať svoje umelecké názory s profesionálmi.

Pokračovanie stretnutí je plánované opäť na jeseň 2023. Výzva je otvorená pre všetkých obyvateľov a obyvateľky Nitry, či osoby so vzťahom k mestu, ktorí sú starší ako 15 rokov.

„Špeciálne by sme chceli dať výzvu do pozornosti študentom a kreatívnym mladým ľuďom, ktorí určite ocenia možnosť realizovať v priestore vlastné projekty. Zároveň im ponúkame prax pod vedením skúsených organizátorov,“ dopĺňa Šimončičová.

Televízia Nitrička

Forgot Password