Arriva od augusta mení a ruší niektoré spoje prímestskej autobusovej dopravy

Viaceré spoje sú zrušené, alebo presunuté na iný čas. Menia sa aj zastávky.

Dopravná spoločnosť Arriva, ktorá v Nitrianskom kraji zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu, oznámila, že od 1. augusta 2021 sa čiastočne zmení cestovný poriadok. Cestujúci by si preto mali preveriť, či spoj ochádza stále z tej istej zastávky, alebo či vôbec v danom čase premáva.

Linka Nitra – Nové Sady – Radošina:

 • Na spoji 12 s odchodom o 16.00 h zo zastávky Radošina, ZŠ budú doplnené zastávky Nitra, Rastislavova a Nitra, Ferenit – obmedzenie nástupu cestujúcich.

Linka 403427 Nitra – Dolné Obdokovce:

 • Na spoji 6 s odchodom o 7.00 h zo zastávky Dolné Obdokovce, OÚ sú doplnené na zastávke Pohranice, Jednota – obmedzenie nástupu cestujúcich.

Linka 403430 Nitra – Alekšince – Lukáčovce:

 • Spoj 22  s odchodom o 14.40 h zo zastávky Lukáčovce,kaštieľ je posunutý na odchod 14.35 h.

Linka 403468 Nitra – Vráble – Levice:

 • Spoj 8 s odchodom o 6.30 h z autobusovej stanice Levice je posunutý na odchod 6.25 h.

Linka 403415 Nitra – Vráble:

 • Spoj 5 s odchodom o 5.55 h z AS Nitra je posunutý na odchod 5.50 h.
 • Na spoji 6 s odchodom o 6.50 h z AS Vráble, doplnené na zastávke Veľký Lapáš, Jednota – obmedzenie nástupu cestujúcich.
 • Rovnako na spoji 8 s odchodom o 6.50 h z AS Vráble, doplnené na zastávke Veľký Lapáš, Jednota – obmedzenie nástupu cestujúcich.
 • Spoj 44 s odchodom o 6.50 h z AS Vráble bol zrušený.

Linka 403419 Nitra – Komjatice:

 • Na spojoch 2 a 6 úprava medzizastávkových časov.
 • Na spoj 5 doplnená zastávka Nitra, rázcestie Priemyselná.

Linka 403407 Nitra – Lefantovce:

 • Spoj 12 s odchodom 6.30 h zo zast. Horné Lefantovce, ústav mení prevádzkové dníi Spoj bude premávať v pracovných dňoch a v sobotu.
 • Spoj 18 s odchodom 8.20 h zo zast. Horné Lefantovce, ústav tiež nastáva zmena prevádzkových dní. Spoj bude premávať v pracovných dňoch.
 • Pridaný bol nový spoj 14 s odchodom 7.50 h zo zast. Horné Lefantovce, ústav.
 • Spoj 3 s odchodom 5.35 h z AS Nitra mení prevádzkové dní. Spoj bude premávať v pracovných dňoch a v sobotu.
 • Spoj 7 s odchodom 6.45 h z AS Nitra menní prevádzkové dni, a to tak, že spoj bude premávať bez obmedzení.
 • Spoj 13 s odchodom 9.30 h z AS Nitra – zmena prevádzkových dní. Spoj bude premávať v pracovných dňoch a v sobotu.
 • Spoj 51 s odchodom v sobotu o 9.35 h  z AS Nitra bol zrušený.
 • Spoj 35 s odchodom 18.40 h z AS Nitra – zmena prevádzkových dní. Spoj bude premávať bez obmedzení, okrem vianočných a velkonočných sviatkov.
 • Spoj 37 s odchodom v sobotu a v nedeľu o 18.55 h z AS Nitra je zrušený.
 • Spoj 31 s odchodom o 16.30 h z AS Nitra je tiež zrušený.

Linka 403414 Nitra – Dolné Obdokovce – Čeladice:

 • Spoj 17 s odchodom o 12.00 h z AS Nitra je posunutý na odchod 12.10 h.

Linka 403426 Nitra – Jarok:

 • Na spojoch boli iba upravené tarifné vzdialenosti.

Linka 403411 Nitra – Kolíňany – Žirany:

 • Na spoji 4 nastáva úprava medzizastávkových časov.
 • Spoj 8 s odchodom o 6.55 h zo zastávky Žirany, park zrušili.

Linka 403403 Nitra – Rišňovce – Kľačany:

 • Na spoji 8 je doplnená poznámka o prípoji na 403402/7.
 • Na spojoch 7, 10, 27, 30 je zrušená zastávka Kľačany, Benzinol rázcestie a Rišňovce, rázcestie k železničnej stanici.
 • Na tých istých spojoch je pridaná zastávka Rišňovce, železničná stanica ako koncová zastávka.
 • Spoj 30 s odchodom zo zastávky Kľačany, Benzinol rázc. o 15.45 h bude mať po zrušení zachádzky do Kľačian odchod zo zastávky Rišňovce, železničná stanica o 15.35 h.

Linka 403402 Nitra – Sereď – Trnava:

 • Na spoji 7 bude doplnená poznámka o prípoji na 403403/8.
 • Spoj 2 s odchodom o 5.15 h zo zast. Veľké Zálužie, Betlahom je v pracovné dni zrušený.

Linka 403420 Nitra – Štefanovičová – Rastislavice:

 • Na spoji 5 nastane skrátenie jazdnej doby.

Linka 403401 Nitra – Veľké Zálužie:

 • Spoj 33 s odchodom o 20.30 h z AS Nitra je posunutý na odchod 21.00 h.
 • Nasledujúe spoje budú zrušené: spoj 13 s odchodom o 15.10 h z AS Nitra, spoj 20 s odchodom o 7.00 h zo zast. Veľké Zálužie, Betlahom, spoj 16 s odchodom o 6.25 h zo zast. Lehota, RD, spoj 35 s odchodom o 21.25 h z AS Nitra a spoj 10 s odchodom o 5.40 h zo zast. Veľké Zálužie, Betlahom.

Linka 403433 Nové Sady – Šurianky:

 • Spoj 1 s odchodom o 15.35 h zo zast. Nové Sady, ZŠ je zrušený.

Linka 403406 Nitra – Horné Obdokovce:

 • Spoj 2 s odchodom o 15.50 h zo zast. Šurianky, Jednota je zrušený.

Linka 403405 Nitra – Nové Sady – Kapince:

 • Spoj 4 s odchodom o 15.30 h zo zast. Nové Sady Ceroviny, RD – zmena prevádzkových dní. Spoj bude premávať v pracovných dňoch, okrem pracovných dní v júli a auguste.
 • Spoj 24 s odchodom o 15.30 h zo zast. Nové Sady Ceroviny, RD zrušili.

Linka 403418 Nitra – Mojzesovo:

 • Spoj 16 s odchodom o 11.55 h zo zast. Mojzesovo, OÚ posunutý na odchod 11.50 h.
 • Pridaný je nový spoj č. 1 s odchodom o 6.45 h z AS Nitra. Spoj bude premávať v pracovných dňoch v júli a auguste.
 • Spoj 3 s odchodom o 6.35 h z AS Nitra – zmena prevádzkových dní. Spoj bude premávať v pracovných dňoch, okrem pracovných dní v júli a auguste.
 • Spoj 35 s odchodom o 17.20 h z AS Nitra zrušili.

Linka 403416 Nitra – Lapáš – Golianovo – Malý Cetín:

 • Spoj 2 s odchodom 4.45 h zo zast. Golianovo – zmena prevádzkových dní. Spoj bude premávať každý deň.
 • Spoj 4 s odchodom o 4.55 h zo zast. Golianovo bol naopak zrušený.

Linka 403422 Nitra – Veľká Dolina:

 • Spoj 6 s odchodom o 5.30 h zo zast. Svätoplukovo, domovina – zrušený.

Linka 403421 Nitra – Rastislavice:

 • Spoj 2 s odchodom o 7.05 h zo zast. Mojmírovce, RD – zrušený.

Linka 403428 Nitra – Cabaj-Čápor – Mojmírovce – Nitra:

 • Zrušené boli spoj 2 s odchodom o 6.25 h zo zast. Cabaj-Čápor, Jednota a spoj 11 s odchodom o 5.00 h zo zast. Cabaj-Čápor, Jednota.

Linka 403423 Nitra – Šaľa:

 • Spoj 16 s odchodom o 14.15 h zo zast. Šaľa, žel. stanica je posunutý na 14.20 h.

Linka 406403 Topoľčany – Chrabrany – Súlovce:

 • Spoj č. 8  – zrušený.

Linka 406406 Topoľčany – Horné Obdokovce – Čermany:

 • Spoj č. 23 – zrušený.

Linka 406412 Topoľčany – Bojná – Radošina – Piešťany:

 • Spoj 16 s odchodom o 8.05 h z AS Piešťany je posunutý na odchod 8.15 h.

Linka 406413 Topoľčany – Jacovce – Kuzmice:

 • Spoj č. 4 – zrušený.

Linka 406414 Topoľčany – Tesáre:

 • Spoj č. 20 a 21 sú zrušené.

Linka 406415 Topoľčany – Závada – Podhradie :

 • Spoj č. 10, 31, 43, 53 sú zrušené.
 • Spoj č. 35 – pridaná zachádzka cez Tesáre.
 • Spoj č. 14 – pridaná zachádzka cez Záhrady a zmena odchodu 6:55 na 6:50 z Podhradia.
 • Spoj č. 29 – pridaná zachádzka cez Záhrady.
 • Zastávky Závada, Brody;Závada, Branko a Tvrdomestice, rázcestie sú označené ako zastávky na znamenie.

Linka 403458 Vráble – Maňa – Trávnica – Podhájska – Dolný Ohaj:

 • Spoj č. 11 mení odchod zo 14.30 h na 14.28 h zo zatávky Vráble, železničná stanica.

Linka 407406  Zlaté Moravce – Hronský Beňadik – Nová Baňa:

 • Spoj č. 20 prejde úpravou jazdnej doby, príchod do Zlatých Moraviec bude o 16.50 h.

Linka 407407 Zlaté Moravce – Volkovce – Tlmače:

 • Spoj č. 8 je zrušený.

Linka 407410 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Choča – Nitra:

 • Spoj č. 29 je zrušený.

Linka 407418 Zlaté Moravce – Hosťovce:

 • Spoj č. 2 je zrušený.

Televízia Nitrička

Forgot Password