Archeológovia z Nitry sa aktívne zapojili do výskumu, objavili početné archeologické nálezy

Študenti sa v rámci praxe tento raz vybrali do Popradského okresu.

Množstvo nálezov dokladá život na hradisku v závere doby laténskej (1. storočie pred Kr.). Na výskume sa podieľali aj študenti Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v rámci povinnej praxe.

Spolu s hlavným realizátorom Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi sa vybrali počas júla a augusta na známe hradisko v Jánovciach-Machalovciach v Popradskom okrese.

„Na preskúmaných častiach hradiska boli doložené stopy po horení, ktoré možno pravdepodobne spájať s požiarom založeným počas útoku na hradisko v 1. storočí pred Kr. Nepriateľmi, ktorí zaútočili na hradisko, mohli byť Dáci alebo germánske kmene sídliace v tom čase v južnom Poľsku a na Morave,“ uvádza univerzita.

Bádatelia objavili časti keramiky, ale aj odevov, šperkov, zbraní, pracovných nástrojov a typické strieborné mince s hrboľom. „Výskumom sme zistili aj doklady staršieho osídlenia z obdobia eneolitu, konkrétne badenskej kultúry z prelomu 4. a 3. tisícročia pred Kr.,“ dodáva Dominik Repka z katedry archeológie.

foto: Dominik Repka (KA FF UKF)

Televízia Nitrička

Forgot Password