Archeológovia vo Vrábľoch postupne odkryli hroby s ľudskými kostrami. Takmer všetkým chýbala lebka

Skúmanie lokality z doby kamennej odhaľuje viaceré tajomstvá. Ich rozlúštenie je v rukách interdisciplinárneho medzinárodného tímu.

Pohľad na postupné odkrývanie skeletov (foto: M. Ruttkay, AÚ SAV)

Jednu z najväčších stredoeurópskych sídliskových aglomerácii roľníkov z mladšej doby kamennej z obdobia približne medzi rokmi 5250–4950 pred Kristom vo Vrábľoch odborníci skúmajú už siedmu sezónu. Na odhaľovaní minulosti sa podieľa medzinárodný výskumný tím archeológov  z Archeologického ústavu SAV a Christian-Albrechts-Universität Kiel.

„Tri sídliskové areály majú celkovú rozlohu približne 50 ha. Jeden z areálov bol v záverečnej etape fungovania opevnený jednou, resp. dvomi priekopami, čo je v tej dobe v strednej Európe absolútne výnimočné,“ vysvetľuje Archeologický ústav SAV. Prieskum potvrdil prítomnosť viac ako 300 dlhých domov. V jednotlivých etapách fungovania osady mohlo byť naraz pravdepodobne využívaných 50 až 70 domov.

Hroby s ľudskými skeletmi boli odhalené už v predchádzajúcich sezónach.

Odkryté boli v priestore priekop, respektíve v ich blízkosti. „V tomto roku sa v priekope pri jednom zo vstupov odkryla kumulácia ľudských kostí, z ktorých sa vypreparovalo najmenej 35 skeletov,“ približuje ústav.

Na správe o výskume sa podieľali Ivan Cheben, Zuzana Hukeľová, Matej Ruttkay (Archeologický ústav SAV), Martin Furholt, Maria Wunderlich (Christian-Albrechts-Universität Kielfoto). Foto: I. Cheben, AU SAV

Takmer všetkým kostrám chýbala hlava. Zatiaľ to vyzerá, že išlo najmä o mladých ľudí.

Nájdené telá pôvodne ležali v rôznych pozíciách, napríklad na chrbte, na bruchu, na boku, niektoré v žabej polohe. Našla sa iba jedna lebka a jedna časť sánky. Na kostiach boli odhalené viaceré pôvodné zlomeniny.

Archeológovia našli len málo sprievodných nálezov: „Zaujímavé sú napríklad prevŕtané ľudské zuby, ktoré mohli byť súčasťou akýchsi amuletov. Podľa prvých zistení sú medzi mŕtvymi najmä mladiství (adolescenti)“.

Čo bolo príčinou smrti objavených pozostatkov, bude v laboratóriách odhaľovať medzinárodný tím.

Vykonajú súbor ďalších úloh, ktoré pomôžu rozlúštiť, či išlo o zabitých jedincov, obete epidémie, pozostatky po kultových obradoch, či to boli príslušníci so vzájomnými genetickými väzbami, či boli hlavy nasilu oddelené (odrezané, odseknuté), alebo k ich oddeleniu prišlo až po rozklade tela, a podobne.

Potom bude možné zodpovedať napríklad otázky o sociálnom zaradení, vznikajúcej sociálnej nerovnosti, spôsoboch fungovania a zániku rozsiahlej aglomerácie.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password