Animátorská škola v Nitre

Nitrianske biskupstvo organizuje 3. ročník animátorskej školy s názvom P.S. Animátorská škola. Ide o pokračovanie projektu Nitrianska animátorská škola.

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára 18. septembra nový projekt. 

Zameraný bude na hlbšie poznanie pravdy viery, formovanie mladých ľudí, prehĺbení svojho duchovného života. Tento projekt je určený pre mladých ľudí od 17 rokov, ktorí cítia nadšenie zdieľať tieto hodnoty so svojimi rovesníkmi.

Základné piliere viery

Animátorská škola pozostáva zo 16 informačno-formačných víkendov počas dvoch rokov. Počas týchto víkendov budú mať záujemcovia možnosť oboznámiť sa so základnými piliermi katolíckej viery, duchovnej tradície, ale aj s antropologickými a filozofickými pohľadmi na súčasný kultúrno-spoločenský kontext, v ktorom mladý človek žije.

Osvojenie rôznych zručností

Účastníci školy si počas jednotlivých víkendov osvoja aj praktické, technické a komunikačné zručnosti, potrebné pre prácu s mládežou a pre animáciu skupín. 

Absolventi

Po skončení školy sa absolvent stane kvalifikovaným spolupracovníkom kňaza, teda bude aj kompetentným na prípravu mladých na prijatie sviatosti birmovania a ďalších pastoračných aktivít. 

Cieľ projektu

Cieľom projektu je rozvinúť potenciál mladých ľudí, aby rozpoznali svoje miesto v cirkvi a aby obohatili farnosti. 

Prihlášky

Prihlasovať sa je možné do 29. septembra 2019 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com. Následne budú v pondelok  14. októbra 2019 prebiehať prijímacie pohovory uchádzačov.

Prvé stretnutie mladých účastníkov sa uskutoční od 10. do 12. novembra.

Televízia Nitrička

Forgot Password