Analytici posúdia rýchlostnú cestu medzi Nitrou a Bánovcami nad Bebravou

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) posúdi ekonomickú efektívnosť plánovanej rýchlostnej cesty R8 medzi Nitrou a Bánovcami nad Bebravou.

Viacero možností výstavby R8 preverila Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v rámci štúdie uskutočniteľnosti. „Celkovo je navrhnutých sedem variantov riešení trasy. Investičné náklady štyroch štvorpruhových variantov sa pohybujú medzi 673 miliónmi eur až jednou miliardou eur, dvojpruhový variant by si vyžiadal investíciu 323 až 442 miliónov eur,“ uviedol ÚHP.

Cieľom investície je prepojiť R1 a R2 cestou v koridore Nitra – Topoľčany – Bánovce nad Bebravou a pripojiť stredné Ponitrie na sieť diaľnic a rýchlostných ciest.

„V súčasnosti regiónom vedie cesta I/64, ktorá prechádza mnohými obcami, čo zaťažuje ich obyvateľov a spomaľuje dopravu,“ podotkli vládni analytici.

Štúdia uskutočniteľnosti NDS preveruje varianty so začiatkom pri obci Lehota (okres Nitra) alebo pri nitrianskej priemyselnej zóne a koncom pri Bánovciach nad Bebravou alebo obci Hradište (okres Partizánske). „Štúdia zohľadňuje úspory času cestujúcich, úspory prevádzkových nákladov vozidiel, vplyv na nehodovosť a vplyvy na obyvateľov a životné prostredie,“ doplnil ÚHP. Ekonomickú efektívnosť investície preverí ÚHP v lehote 30 dní.

foto: ilustračné, zdroj: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password