Amatérski výtvarníci môžu prihlásiť svoje diela do súťaže Region Art

Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre organizuje aj tento rok regionálne kolo súťaže Region Art.

Neprofesionálni výtvarníci z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce môžu svoje diela prihlásiť elektronicky najneskôr do 26. februára.

So svojimi prácami sa môžu prezentovať amatérski výtvarníci od 15 rokov.

Tí môžu do regionálneho kola prihlásiť maximálne päť výtvarných prác. „Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí a rozvíjanie zručností prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby,“ informovali organizátori.

Neprofesionálni výtvarníci môžu súťažiť vo všetkých výtvarných disciplínach, teda v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej a digitálnej tvorbe i v prácach intermediálneho charakteru. „Na objektívne hodnotenie súťažných diel sa zostavujú poroty z odborníkov z radov výtvarných umelcov a pedagógov odborných škôl,“ oznámilo KOS.
zdroj foto: kosnr.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password