Amadeus

5. december je dňom, kedy si pripomíname smrť jedného z najvýznamnejších hudobných velikánov Wolfganga Amadea Mozarta.

O Mozartovi sa hovorí ako o zázračnom dieťati s nesmiernym talentom.

Malý génius
Jeho otec Leopold bol v rodnom Salzburgu uznávaným skladateľom a učiteľom hry na husliach. Vo svojom synovi spozoroval talent už v útlom detstve. Wolfgang bol jedným zo siedmich detí. V tej dobe sa ich však len málo dožilo dospelosti. Podobne to bolo aj v rodine Mozartovcov, dospelosti sa dožil iba Wolfgang a jeho o päť rokov staršia sestra Maria – Anna. Tá, podobne ako jej brat, oplývala neobyčajným hudobným talentom.

zdroj: pixabay.com

Doma ho prezývali ,,Wolfie”. Vo svojich piatich rokoch vedel hrať na klavíri, čembale a husliach. Ako šesťročný komponoval svoje prvé skladby.

Počas leta v roku 1762 sa rodina s oboma deťmi vyber na koncertnú cestu po najväčších metropolách Európy. V 18. storočí to bola jediná možnosť, ako predstaviť verejnosti svoj talent. Po nekonečných cestách sa vracajú do Salzburgu. Život v domovine znášal veľmi ťažko, tak v roku 1781 utiekol do Viedne. Stal členom viedenskej slobodomurárskej lóže Dobročinnosť. Bol známy tým, že presadzoval nemeckú hudbu pred výraznými talianským vplyvmi.

zdroj: pixabay.com

Počas svojho života skomponoval vyše 620 diel, z toho 22 opier a 40 symfónií. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí Figarova svadba, Don Giovanni či Čarovná flauta.

zdroj: pixabay.com

Aj napriek nesúhlasu svojho otca a sestry sa oženil s dcérou svojej bývalej domovníčky Konstance Webrovou. Mali spolu šesť detí, len dve z nich sa dožili dospelosti.

Wolfgang Amadeus Mozart zomrel na infekčnú chorobu 5.decembra 1791 vo Viedni. Posledné dielo Requiem za neho dokomponoval jeho študent Franz Xaver Süssmayr.

zdroj: pixabay.com

Počuli ste niekedy o Mozartovom Efekte?
Tento pojem prvýkrát použil vo svojej knihe Pourquoi Mozart? ( Prečo Mozart ) francúzsky doktor Alfréd A. Tomatis. Tvrdil, že počúvanie Mozartovej hudby má blahodárne účinky.
Nielenže ľuďom zlepšuje sluch, zároveň vedie k rozvoju mozgu. V roku 1993 vedci z Kalifornskej univerzity zistili, že študenti, ktorí pri vypracovávaní inteligenčných testov počúvajú Mozartove skladby, dosahujú markantne lepšie výsledky ako tí, ktorí ich nepočúvajú.

Televízia Nitrička

Forgot Password