Organizácie v kraji sa aktuálne môžu prihlasovať do Týždňa dobrovoľníctva

Podľa Nitrianskeho centra dobrovoľníctva sa tento rok zatiaľ prihlásil rekordný počet organizácií. Čas majú do konca augusta.

Ilustračná foto: pixabay.com

Týždeň dobrovoľníctva bude v roku 2022 na Slovensku prebiehať od 16. do 22. septembra. Do aktivity sa môžu prihlásiť organizácie, školy, inštitúcie aj samosprávy, ktoré hľadajú dobrovoľníkov a chcú spropagovať svoju činnosť. Čas majú do 31. augusta.

„Môžete nájsť dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorým sa u vás zapáči a budú k vám chodiť pravidelne, alebo sa môžu stať časom súčasťou vášho tímu,“ uvádza Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

V Nitrianskom kraji sa do 10. augusta prihlásilo už 20 organizácií.

Podľa NCD je to zatiaľ rekordný počet. „Už čoskoro vám začneme predstavovať ich činnosť a pestrú ponuku dobrovoľníckych príležitostí,“ dodáva NCD. Dobrovoľníci počas týždňa pomáhajú napríklad s úpravou exteriéru neziskových organizácií a zariadení sociálnych služieb, pri organizácii zbierok alebo tiež pri príprave podujatí.

Týždeň dobrovoľníctva 2022 je podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

NCD aktuálne mapuje stav dobrovoľníctva v kraji.

Prostredníctvo dotazníka zisťuje, či pracujete v organizácií s dobrovoľníkmi? Ak pracujete s dobrovoľníkmi, ako často? Či je vo vašej organizácií niekto zodpovedný za dobrovoľníkov? S koľkými dobrovoľníkmi v priemere za rok pracujete? A v akej oblasti najčastejšie dobrovoľníci pomáhajú?

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password