Ako zostať človekom v storočí zmeny?

Na konferencii iMPULZ budú učitelia a pracovníci s mládežou diskutovať na témy spojené s duševným zdravím, inováciami a inými.

Na treťom ročníku celoslovenskej Konferencie o budúcnosti vzdelávania, školstva a práce s mládežou sa predstaví viac ako desať expertov a odborníkov z praxe.

Predstaví sa aj Michal Koricina, ktorý vyštudoval andragogiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Ešte počas vysokej školy založil spolu s tímom mladých ľudí z Trnavy občianske združenie Lifestarter, v rámci ktorého sa venujú vzdelávaniu mladých ľudí, učiteľov aj seniorov. Verí v silu spolupráce, dôležitosť učenia sa počas celého života a učiace sa komunity, ktoré majú potenciál meniť spoločnosť k lepšiemu. 

V programe konferencie iMPULZ budú rezonovať aj témy duševného zdravia, inovácií či poznania talentov.

„Svet sa mení závratnou rýchlosťou. Nové technológie, inovácie, trendy. Nová doba, nový človek, nové kurikulum. Ako čeliť narastajúcim duševným problémom a nezabudnúť pritom na seba? Ktoré z inovatívnych nástrojov využiť vo vzdelávaní a ako popritom všetkom zostať stále človekom? Pomôže nám poznanie svojich talentov alebo skôr schopnosť reagovať na zmeny vôkol nás? Hostia a lektori konferencie budú odpovedať aj na tieto otázky. Verím, že účastníci konferencie si aj tento rok odnesú potrebný impulz pre ich prácu,“ hovorí Jaroslav Dodok, predseda OZ TEAM.

Konferencia iMPULZ sa uskutoční, 13. júna 2024 v priestoroch R2N v Banskej Bystrici.

Organizuje ju občianske združenie OZ TEAM, CVČ –  JUNIOR Banská Bystrica, v spolupráci s organizáciou ZIPCeM. Účastníci sa môžu registrovať na stránke www.konferenciaimpulz.sk.

Na konferencií prvýkrát vystúpi aj zahraničný hosť, Radek Maňásek, ktorý patrí medzi zakladajúcich členov FranklinCovey v Českej republike. Vo svojom bloku priblíži, ako priniesť efektívne zavádzanie zmien, podľa praktických dlhoročných skúseností v leadershipe. Na otázky duševného zdravia nám prinesie odpovede Zuzana Juráneková, ktorá V IPčku pôsobí ako odborná poradkyňa a vedúca centier krízovej intervencie Káčko. Daniel Hevier so svojimi dlhoročnými skúsenosťami prehovorí na hlavnom pódiu o hodnote slova a jeho úlohe pri poľudšťovaní mladej generácie.

„V druhom bloku konferencie budeme hovoriť o vízii pre školstvo a mládež. Na tieto témy sme pozvali odborníkov z praxe, ktorí prinesú aktuálne trendy z diania u mladej generácie”, hovorí Andrea Lašková z organizačného tímu konferencie iMPULZ.

Je veľmi náročné sledovať aktuálne trendy a reagovať na ne. Konferencia iMPULZ preto prinesie cenné rady v tejto oblasti. Bude inšpirovať ako myslieť na seba, ale aj ako efektívne zavádzať zmeny a opätovne objaviť zmysel svojej práce či učiteľského povolania.

Zdroj foto: archív OZ TEAM

Súčasťou programu sú aj workshopy, ktoré budú viesť skúsení lektori.

Zuzana Labašová prinesie cenné rady a skúseností v kritickom myslení, Rastislav Zábojník predstaví nástroje využívajúce umelú inteligenciu, ktoré môžu skvalitniť, ale aj zefektívniť prácu účastníkov konferencie. Ďalších lektorov organizátori konferencie predstavia už čoskoro.

Konferencie sa okrem riaditeľov škôl a učiteľov môžu zúčastniť aj zástupcovia mládežníckych organizácií, samospráv a súkromného sektora, ktorých sa týka práca s mládežou.

Zdroj foto: archív OZ TEAM

Televízia Nitrička

Forgot Password