Ako vám ne/vyhovujú možnosti verejného posedenia v Nitre? Svoj názov môžete vyjadriť v dotazníku

Iniciátori prieskumu chcú napríklad zistiť, aký dizajnový typ sedenia verejnosť preferuje a aký ľuďom naopak nevyhovuje.

foto ilustračná (pixabay.com)

Pýtajú sa aj na okolité prostredie, bezpečnosť, osvetlenie, použité materiály, vzdialenosť od premávky a podobne.

Online dotazník zisťuje názory obyvateľov Nitry, aj tých, ktorí sem za prácou, štúdiom alebo zábavou prichádzajú. Jeho cieľom je zistiť požiadavky jednotlivých skupín užívateľov na vlastnosti sedacieho mobiliáru vo viacerých lokalitách v meste Nitra.

„Otázky sa týkajú preferencií Vás ako užívateľov na funkcie sedacieho mobiliáru, jeho umiestnenie a konfiguráciu a konštrukčné a dizajnové vlastnosti, ako sú tvar, prvky či materiál,“ uvádzajú iniciátori dotazníkových otázok.

Prieskum realizujú výskumníci z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Jeho výsledky použije univerzita na účely realizácie projektu IN-HABIT, ktorý je financovaný z programu Európskej únie Horizont 2020.

Dotazník sa pýta aj na prípadné telesné postihnutie používateľov verejného sedenia.

Ďalej si máte predstaviť, ako by mal vyzerať sedací mobiliár vo vami využívanej lokalite, ktorou môže byť napríklad vaše sídlisko, priestor popri cyklotrasách, v mestskom parku, alebo v centre mesta.

Televízia Nitrička

Forgot Password