Ako trávia Vianoce deti z Centra pre deti a rodinu?

Čo vo vás evokuje slovo Vianoce? Rozprávky v televízii, vôňa škorice a medovníkov či kopec darčekov pod stromčekom?

Najväčším darom je tráviť Vianoce v kruhu svojej rodiny. Niektorí z nás však takúto možnosť nemajú. To, ako trávia Vianoce deti bez rodín, nám priblíži riaditeľka Centra pre deti a rodinu Nitra Ľubica Dragúňová.

zdroj : pixabay.com

Ako vyzerajú Vianoce detí v Centre?
Deti, o ktoré prejaví záujem ich biologická rodina, sa snažíme uvoľniť na krátkodobé pobyty do ich prirodzeného rodinného prostredia. Z tohto záujmu nevynímame ani širšiu verejnosť či osoby blízke deťom, t. j. tie, ktoré majú s deťmi vytvorené pekné vzťahy, hoci nie sú v príbuzenskom vzťahu. Deti majú veľkú radosť, keď s nimi môžu stráviť najkrajšie sviatky roka.

A čo deti, ktoré nemajú takúto možnosť?
V tom prípade zamestnanci centra pripravujú Vianočnú besiedku ešte pred začatím vianočných sviatkov, na ktorú pozvú rodičov a príbuzných. V príjemnej atmosfére pri vianočnom stromčeku majú možnosť porozprávať sa, pospomínať na časy, keď ešte sviatky trávili spoločne. Zároveň si môžu plánovať spoločnú budúcnosť dúfajúc, že sa v blízkej budúcnosti stretnú pri spoločnom sviatočnom stole vo svojej rodine.

zdroj: pixabay.com

Aké aktivity zahŕňa predvianočná príprava?
Deti sa aktívne podieľajú na výrobe aj samotnej výzdobe centra. Spolu s vychovávateľmi si plánujú, čo napečú. Mnohé z nich zvládnu prípravu koláčikov či medovníkov samy. Tiež si pripravujú vlastnoručné darčeky pre svojich blízkych.

Ako u vás prebieha Štedrý deň?
Deti si spolu so zamestnancami pripravia sviatočné jedlá klasicky ako v bežnej rodine. Malý rozdiel je snáď v tom, že pri štedrovečernom stole nesedia 2-3 deti, ale desať. Spoločne sa navečerajú a rozdávajú sa darčeky od Ježiška.

zdroj: pixabay.com

Chodí aj k vám Ježiško?
Samozrejme. Centrum sa snaží každému dieťaťu splniť želanie. Od hračiek cez kozmetiku, knihy, športové potreby. Všetky deti sa chcú obliekať pekne a moderne ako ich rovesníci. Túžia tiež mať to, čo vidia u spolužiakov – lyže, snowboardy, mobilné telefóny, notebooky, rady by šli aspoň raz na dovolenku pri more. Tieto potreby je však problematické naplniť z bežného rozpočtu, preto neustále oslovujeme sponzorov a skúšame všetkými možnými spôsobmi zabezpečiť aj tieto požiadavky. To sa nám darí v menšom rozsahu, nakoľko mnoho veľkých spoločností podporuje najmä neziskové a neštátne organizácie.

Aké alternatívy pomoci existujú?
Mnoho rodičov detí je v ťažkej sociálnej situácii, ktorá im bráni v tom, aby si mohli deti prevziať na vianočné sviatky. Nemajú základné vybavenie ( lôžka pre deti, posteľné prádlo). Takýmto rodičom sa snažíme umožniť, aby Štedrý deň strávili spoločne s deťmi u nás v centre. Mnohí rodičia neprídu na vianočnú besiedku, pretože nemajú financie na dopravu do centra. V tomto smere by sme radi pomohli rodinám práve adresnou pomocou.

zdroj: pixabay.com

Ako môžu deťom pomôcť bežní ľudia?
Pomoc vítame v akejkoľvek podobe, teda nielen finančnej, ale poteší nás aj materiálna pomoc vo forme čistiacich a hygienických potrieb, športových či školských pomôcok. Jednou z pomocí je aj program Buddy, v ktorom si dobrovoľníci vytvárajú priateľstvá s deťmi. Pomáhajú im na ceste k samostatnosti. Pre nás neexistujú malé dary. Každý je veľký, pretože z neho cítiť srdečnosť. A najmä to si v dnešnej dobe ceníme najviac.

Televízia Nitrička

Forgot Password