Ako ste ne/spokojní s prímestskou dopravou v Nitrianskom kraji? Arriva sa pýta na váš názor

Zámerom online prieskumu je zlepšiť dopravnú ponuku na prímestských linkách v Nitrianskom kraji.

Autobusová stanica Nitra (foto: NH)

Spoločnosť Arriva, ktorá v Nitrianskom kraji zabezpečuje prímestskú a medzimestskú dopravu, zverejnila dotazník, v ktorom sa pýta na spokojnosť, respektíve nespokojnosť zákazníkov. „Pripravili sme pre Vás krátky online prieskum, v ktorom sa pýtame na Váš názor na kvalitu cestovania v Nitrianskom samosprávnom kraji,“ uvádza Arriva.

Cieľom je prispieť k zlepšeniu dopravy v regióne.

Okrem štandardných otázok, akými sú pohlavie a veková skupina sa dotazník ďalej pýta napríklad na to, ako často ste v posledných 12 mesiacoch využívali dopravu v Nitrianskom kraji.

Podstatná je pre mnohých otázka, v ktorom časovom intervale pociťujete nedostatok spojov a uvítali by ste zvýšenie frekvencie odchodov autobusov. Pri tejto odpovedi si respondenti môžu vybrať tri trasy, ktoré využívajú alebo vedia o chýbajúcich spojoch na určitej trase.

Dotazník je možné vyplniť od 16. mája do 30. júna 2022 priamo na webstránke dopravnej spoločnosti.

Televízia Nitrička

Forgot Password