Ako sprievodcu ho v Nitre stretnete v kostýme nitrianskeho kniežaťa

Inscenovanými workshopmi a tematickými prehliadkami vás prenesie do časov minulých.

„Mojou ambíciou je prilákať návštevníkov Nitry na atraktívne miesta, ktoré doteraz neboli v cestovnom ruchu systematicky využité,“ vraví Matej Šiška, ktorý v nitrianskom Turistickom informačnom centre (TIC) od júla 2010, v ruskom jazyku sprevádza od roku 2015. TIC pravidelne predstavuje svojich sprievodcov na webe, poznávacím znamením tohto sprievodcu je práve kostým, zaujímavé alebo významné miesta Nitry totiž turistom predstavuje výlučne v kostýme nitrianskeho kniežaťa.

„Mojou vášňou je systematické štúdium histórie a spoločenských vied. Zložité historické témy sa snažím podávať zrozumiteľným jazykom. Práca v cestovnom ruchu mi poskytuje možnosť prezentovať nadobudnuté vedomosti širokej verejnosti,“ pokračuje sprievodca.

Zmysel svojej práce vidí najmä v pozdvihnutí historického povedomia mladej generácie, zameriava sa preto na oblasť školského cestovného ruchu.

Ako knieža Slavobor pôsobí aj v programe Starého divadla Karola Spišáka, kde vedie inscenovaný workshop s tematickou prehliadkou Stretnutie s Veľkou Moravou. Vybrané sprevádzania spája s divadelnými výchovno-vzdelávacími workshopmi do tematických blokov.

zdroj foto: TIC Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password