Ako sa vám cestuje s Arrivou?

Ak sa zvyknete zviezť autobusmi spoločnosti ARRIVA Nitra, môžete sa zapojiť do prieskumu spokojnosti cestujúcich.

Všetci cestujúci, ktorí využívajú služby spoločností ARRIVA na Slovensku, budú môcť vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb.

„Názor našich cestujúcich na ich skúsenosti s našimi službami je pre nás veľmi dôležitý. Vďaka spätnej väzbe môžeme služby pre cestujúcich ďalej zlepšovať,“ povedala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.

V dotazníku môžete zhodnotiť kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, frekvenciu spojov či dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov. Upozorniť však môžete aj na čistotu a poriadok v autobusoch alebo oceniť komunikáciu a správanie vodičov.

Do prieskumu spokojnosti sa môžete zapojiť od januára do konca apríla. Stačí, ak vyplníte online dotazník dostupný na webovej stránke spoločnosti ARRIVA.

Televízia Nitrička

Forgot Password