Dobrý pocit po kosení v mestách strieda otázka, čo s pokosenou trávou

Po daždivom počasí a pri súčasných horúčavách sa tráva v meste rozrástla.

Mesto Nitra obhospodaruje až 250 hektárov trávnatých plôch. O väčšinu kosenia sa starajú externé firmy, mesto si kosí vlastnými silami iba 10% plôch. Nitra sa podľa intenzity kosenie rozdeľuje do troch kategórií.

  • Kosenie 10-12 krát do roka. Jedná sa o plochy v centre mesta, na Svätoplukovom námestí, pred súdom a úradmi. Sú to priestory, ktoré sú pre mesto reprezentatívne a zaslúžia si intenzívnu starostlivosť.
  • Klasické trávnaté plochy v okolí sídlisk patria do druhej intenzitnej zóny, kosí sa päťkrát do roka.
  • Do tretej lokality spadajú lesoparky ako je napríklad Brezový háj, kde sa robia tri kosby do roka.

„Prvá kosba je koncom apríla, ale tento termín nikdy nie je fixný, závisí od počasia a od výšky porastu. Najhoršia je práve táto prvá kosba, pretože tráva je mimoriadne húževnatá a silná. Kosba má trvať dvanásť dní – plánovaná je na desať a dva dni sú rezerva pre prípad dažďa. V minulosti bolo toto obdobie až vyše dvadsať dní. S kosením sa potom končí v septembri alebo októbri,“ vyjadril sa hovorca mesta Nitra, Tomáš Holúbek.

Na kosenie a celkovú údržbu verejnej zelene v meste bolo pre tento rok vyhradených 700 000 eur. Mesto musí tieto financie rozvrhnúť tak, aby vydržali počas celej sezóny. Začiatok každého cyklu kosenia si určuje radnica, vždy to ale záleží od počasia a od súčasnej výšky porastov. Kosenie tak ovplyvňuje viacero faktorov. Posledná kosba musí byť naplánovaná spôsobom, aby tráva už do zimy nestihla narásť.

Podľa niekoľkých občanov mesta sa už viackrát stalo, že pokosená tráva nebola následne z miesta uprataná, čo viedlo k upchatiu odtokových kanálov, alebo rozfúkaniu trávy po celom sídlisku. Mesto v takýchto prípadoch žiada ľudí o pomoc, pretože požiadavka na pohrabanie trávy u externých firiem je.

„Chceli by sme obyvateľov vyzvať, aby mestu nahlásili presné lokality, kde na mestských pozemkoch prebehla kosba a tráva ostala neuprataná – len tak budeme môcť aj my lepšie dohliadnuť na to, aby sa kosba a upratovanie po nej vykonávali poriadne. Prostriedkov na nahlásenie je viac, napríklad Odkaz pre starostu,“ dodal Holúbek.  

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password