Ako sa čerpal rozpočet NSK za 1. polrok 2019?

Poslanci zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja sa zaoberali úrovňou čerpania rozpočtu za prvý polrok 2019.

Spoločnosť INEKO každoročne hodnotí hospodárenie miest, obcí a VÚC Slovenskej republiky. Ako uviedol analytik Matej Tunega: „Finančné zdravie INEKO vyhodnocuje v záujme zistiť čo najobjektívnejší obraz o hospodárení samospráv. Popri zákonnom dlhovom kritériu zahŕňa aj dlhovú službu, bilanciu bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti a záväzky viac ako 60 dní po lehote splatnosti. Skóre finančného zdravia je možné dosiahnuť v rozmedzí od 0 (najhorší možný výsledok) až po +6 (najlepší výsledok).“

„Vedúcu pozíciu v hodnotení finančného zdravia obhájil Nitriansky VÚC, ktorý spoločne so Žilinským VÚC hodnotíme ako jediné dva Vyššie územné celky s výborným finančným zdravím. Najlepší stav celkového dlhu sme zaznamenali v Nitrianskom VÚC, ktorý dosiahol ku koncu roka 2018 11, 33%. Pokiaľ ide o bilanciu bežného účtu, tak v rámci Slovenska dosiahol NSK hodnotu +9,78%,“ dodal analytik Matej Tunega.

Spýtali sme sa aj na názory poslancov Vyššieho územného celku

Podľa slov nitrianskeho župana Milana Belicu sa nitrianskej ekonomike darí: „Ekonomika nášho kraja stále podľa kritéria INEKA je v najlepšom stave. Upozorňuje na to, že ak ekonomika nejde do krízy, tak sú tam isté symptómy, ktoré naznačujú, že nastupuje svojim spôsobom recesia. Nebol by som rád, aby sa to dotýkalo nariadení, ktoré sa týkajú povedzme sociálnej oblasti, pretože je to veľmi citlivá oblasť, ale tam, kde sa to dá, by sme už mali začať ťahať za brzdu.“

K rozpočtu sa vyjadril aj poslanec Zastupiteľstva NSK Daniel Hecht: „Prvý polrok možno bolo nízke čerpanie, pretože veľké investičné akcie sa budú dokončovať až koncom roku. Ja som toho názoru, že kraj sa správa vždy ekonomicky, keď treba zastaví obstarávanie a znovu súťaží tak, aby to bolo pre kraj čo najvýhodnejšie.“

Názory ostatných poslancov sú zachytené v našej reportáži na TV Nitrička.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password