Prevádzky, ktoré na pešej v Nitre zorganizujú podujatie, budú mať výhodu

Téma ako oživiť pešiu zónu v Nitre, ožíva pravidelne na jar a v letných mesiacoch.

foto: NH

Okrem času, keď sa v centre mesta konajú väčšie podujatia, je pešia zóna v Nitre viac-menej opustená. Mimo väčších podujatí tu program dopĺňa Domof creativy, kultúrny bod.K7 či bazáre nitrianskeho Sekáču a v bočných uličkách Synagóga alebo antikvariát Pod vŕškom na Kupeckej.

Ako prilákať ľudí na nitriansku pešiu zónu je dlhodobou témou.

V lete 2019 prišla myšlienka odpustenia poplatku za letnú terasu, ak prevádzka zorganizuje aspoň dve podujatia. V ďalšom roku prišla pandémia koronavírusu, ktorá obmedzila podmienky konania hromadných podujatí aj počas leta. Po dvoch rokoch sa teraz protipandemické opatrenia výraznejšie uvoľnili.

Zamestnanci mesta sa stretli s prevádzkarmi podnikov na pešej zóne, téma stretnutia bola jasná.

foto: NH

Radnica tvrdí, že na oživení pešej zóny pracuje s podnikmi. Viceprimátor mesta Nitry Daniel Balko, zamestnanci z odboru majetku, miestnych daní a poplatkov, odboru kultúry a útvaru hlavného architekta sa v Synagóge stretli so zástupcami prevádzok na pešej zóne.

„Našim cieľom je zvýšiť počet prevádzok na pešej zóne, uľahčiť im proces nahlasovania terás, podporovať ich v organizovaní kultúrnych podujatí, ako aj zjednotiť vzhľad a dizajn pešej zóny,“ uvádza magistrát.

Pomôcť tomu má Manuál verejných priestranstiev, ktorý pripravuje Útvar hlavného architekta. Na stretnutí boli zástupcovia prevádzok oboznámení s postupom nahlasovania terasy, o zábere verejného priestranstva aj o tom ako majú terasy vyzerať a tiež o výhodách pri organizovaní kultúrnych podujatí.

„V prípade, že prevádzka usporiada kultúrne podujatie, bude jej odpustený poplatok vo výške rovnajúcej sa nákladom na dané podujatie,“ informuje mesto.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password