Aké služby ponúkajú univerzitné knižnice v Nitre?

Služby univerzitných knižníc využíva niekoľko tisíc študentov, ktorí navštevujú nitrianske univerzity. Aká je ich ponuka?

zdroj: pixabay.com

Knižnica Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nedávno sprístupnila študentom približne 130 virtuálnych titulov. Ide najmä o vytipované vypredané publikácie, o ktoré by študenti mohli mať záujem. Obsah digitálnej knižnice tvoria najmä učebnice a skriptá vydané SPU. „Cieľom projektu je otestovať záujem študentov SPU o skriptá a učebnice v digitálnej forme,“ vyjadrila sa Renáta Chosraviová z SPU.

SPU má predbežne podpísanú zmluvu na využívanie softvéru MedialINFO na jeden rok. Po uplynutí doby sa vyhodnotí úspešnosť, záujem zo strany študentov a ďalší postup. „Publikácie vo virtuálnej študovni sú prístupné iba v počítačovej sieti univerzity. Ich texty nie je možné ukladať, kopírovať ani tlačiť, iba čítať,“ informovala Beáta Bellerová, riaditeľka knižnice.

Priestory Univerzitnej knižnice SPU v Nitre (zdroj: slpk.uniag.sk)

Digitalizované verzie vybraných publikácií nájdete v oboch knižniciach.

Digitálnu verziu niektorých publikácií má aj Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa. Ide o tituly pracovníkov univerzity, ktorí dali súhlas na ich zverejnenie. Podľa riaditeľky knižnice Viery Tomkovej sa fond elektronických zdrojov bude ešte rozširovať. „Potrebujeme najskôr zistiť, o ktoré publikácie je najväčší záujem na jednotlivých fakultách, pretože naozaj treba zodpovedne vybrať publikácie, ktoré by sme dali do elektronickej podoby,“ vysvetlila riaditeľka knižnice UKF. Pokiaľ majú študenti či zamestnanci univerzít záujem o konkrétne tituly, môžu o tom upovedomiť knižnice prostredníctvom dotazníka. O oprávnenosti požiadavky na UKF následne rozhoduje oddelenie akvizície. „Publikácie sa môžu dostať do študovní na jednotlivé fakulty a aj do voľného fondu,“ hovorí Viera Tomková.

Ďalšou možnosťou ako sa dostať k publikáciám, ktoré sa vo fondoch univerzitných knižníc zatiaľ nenachádzajú, je medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba, ktorá je spoplatnená aktuálnym cenníkom knižníc.

Proces výpožičky a vrátenia urýchľuje samoobslužný pult a biblioboxy.

Knižnica UKF už nejaký čas využíva na vypožičiavanie titulov samoobslužný pult, ktorý šetrí čas študentom, aj pracovníkom knižnice. Čas študentov tu šetria tiež biblioboxy, kam je možné knihy vrátiť i v čase, keď je knižnica zatvorená. Zriadenie biblioboxu má v pláne aj univerzitná knižnica SPU. Oddýchnuť si tu počas štúdia môžete napríklad v priestoroch tzv. Relax foyer. Priestor na študijnú prestávku plánuje formou kresiel či tuli vakov v budúcom roku aj Univerzitná knižnica UKF.

Priestory Univerzitnej knižnice UKF (zdroj: uk.ukf.sk)

Menšia časť knižného fondu sa nachádza v študovniach. Niektoré tituly ponúkajú univerzitné predajne skrípt.

Ak potrebujete do niektorej knihy iba nazrieť, môžete navštíviť študovne univerzitných knižníc. Obe majú študovne priamo v hlavných budovách a knižnica UKF má študovne tiež pri fakultách na Kraskovej a Hodžovej ulici. SPU ponúka čitáreň pod aulou na Triede Andreja Hlinku. Mnohé tituly sa nachádzajú v čiastkových knižniciach jednotlivých fakúlt. Niektoré publikácie si môžete aj zakúpiť v predajniach skrípt za študentské ceny. „Čím ďalej tým viac sa využíva aj online nákup. Študent nemusí prísť priamo do našej kamennej predajne, ale cez online službu si vie zakúpiť publikáciu, ktorá mu príde domov,“ vyjadrila sa riaditeľka Univerzitnej knižnice UKF Viera Tomková.  

Samozrejmosťou ponuky knižníc v Nitre je možnosť využiť za poplatok rešeršné služby, ktoré slúžia študentom pri príprave podkladov k seminárnym alebo záverečným prácam. Pri príprave môžu byť často nápomocné staršie záverečné práce, do ktorých môžu študenti nahliadnuť priamo v priestoroch knižnice, niektoré sú dostupné aj v elektronickej forme. Prácu vám uľahčia tiež dostupné počítače a možnosť skenovania, tlače či kopírovania.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password