Stratová spoločnosť Energo-SK končí. Nitriansky kraj to bude stáť viac než 1,5 milióna

Jediným akcionárom spoločnosti Energo-SK je Nitriansky samosprávy kraj (NSK). Na to, že akciová spoločnosť je stratová, kraj upozornili auditori aj Najvyšší kontrolný úrad.

Župní poslanci na marcovom zasadnutí zastupiteľstva prijali uznesenie na základe, ktorého má byť spoločnosť zrušená. Z dôvodu likvidácie obchodnej spoločnosti sa poslanci stretli ešte raz. Na mimoriadnom zasadnutí sa zaoberali aktuálnym stavom majetku a záväzkov Energo-SK.

„Základným cieľom NSK ako zakladateľa a jediného akcionára spoločnosti ENERGO-SK, a. s., je plynulá dodávka tepla, teplej úžitkovej vody, plynu a elektrickej energie v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pri dodržaní všetkých zákonných postupov. Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné zabezpečiť, aby spoločnosť ENERGO-SK a. s. splnila podmienky vstupu do likvidácie,“ uvádza sa v materiáli k mimoriadnemu zastupiteľstvu.

Za obdobie od vzniku spoločnosti, teda od roku 2004 do 31. 12. 2019 vykázala Energo-SK stratu vo výške 2 586 463 €, za rok 2020 bola v strate vo výške takmer 450 000 €.

Cieľom NSK pri zakladaní spoločnosti bolo odstránenie neefektívnosť pri nakladaní s energetickými zdrojmi a znižovanie ekologického zaťaženia prostredia presadzovaním nových technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Služby mali využívať napríklad stredné školy a iné inštitúcie.

Jediným zákonným riešením situácie je podľa župy poskytnutie dotácie na úhradu záväzkov, aby mohla začať likvidácia spoločnosti. Kraj spoločnosti poskytne dotáciu 628 000 eur na uhradenie záväzkov a za ďalších 876 000 eur odkúpi majetok Energo-SK, aby firma mala financie na zaplatenie ďalších záväzkov, ktoré jej vzniknú do konca tohto roka. „Navrhujeme dotáciu aj kúpu majetku financovať z očakávaných zvýšených daňových príjmov v roku 2021 v zmysle prognózy Inštitútu finančnej politiky,“ uvádza dôvodová správa prejednávaného materiálu.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password