Akcia Turista

Kontrolóri finančnej správy už počas uplynulého víkendu vyrazili do terénu. V rámci kontrolnej akcie „Turista“ zameranej na dodržiavanie zákona o eKase sa sústredia vo zvýšenej miere na prevádzky, ktoré majú počas leta svoju hlavnú sezónu.

Akcia „Turista“ bude trvať celý mesiac august. Dôvodom je fakt, že až v 60% prípadov kontrolóri zistili porušenie zákona o elektronickej registračnej pokladnici.

Finančná správa preto spúšťa akciu „Turista“. Kontrolovať bude používanie eKasy a vydávanie pokladničných bločkov.

Akcia bude zameraná najmä na prevádzky, ktoré majú v letnom období svoju sezónu. Kontrolovať sa budú turisticky najnavštevovanejšie miesta a s tým spojené atrakcie – okolia vodných plôch, kúpalísk či trhoviská.

Doteraz vykonala finančná správa 2 615 kontrol dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Až v takmer 60% prípadoch (1 530 prípadov) zistili kontrolóri jeho porušenie.

To je dôvod, prečo sa kontroly na dodržiavanie evidencie tržieb v eKase zintenzívnia. Finančná správa na základe dát z analytických systémov zaznamenala návrat počtu vydaných pokladničných blokov na úroveň spred pandémie. Pokračuje preto aj v kontrole eKás.

Vďaka online evidencii tržieb má finančná správa detailný prehľad o správaní sa pokladníc na trhu. Prostredníctvom systému eKasa disponuje štát rôznymi štatistikami, ktoré umožňujú nielen účinnejšiu kontrolu, ale aj rýchle reakcie na prípadné výkyvy.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password