Aká je zamestnanosť absolventov nitrianskych univerzít v odbore, ktorý vyštudovali?

Ani poctivé štúdium nedokáže v dnešnej dobe zaručiť študentom prácu, a už vôbec nie v konkrétnom odbore. Ako sa na pracovnom trhu darilo absolventom nitrianskych univerzít?

Štatistiky výsledkov absolventov jednotlivých stredných a vysokých škôl zverejnil portál www.uplatnenie.sk, ktorý zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Absolventi oboch nitrianskych univerzít si na pracovnom trhu počínali veľmi podobne.

Zatiaľ čo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vyslala v roku 2018 do sveta 2 303 absolventov, zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity si odnieslo diplom o pár absolventov menej – 2 255. Na oboch školách však mali väčšie zastúpenie ženy. V počte absolventov zamestnaných vo vyštudovanom odbore zas jednoznačne viedla UKF.

Až 39 percent študentov UKF si po úspešnom ukončení štúdia našlo prácu v odbore, ktorý vyštudovalo. Na SPU sa podobným úspechom môže pochváliť 25 percent absolventov.

„Najviac z nich, 36 %, sa zamestnalo v Nitrianskom kraji,“ informuje Jana Krajčovičová z Oddelenia médií UKF. Druhým najatraktívnejším krajom pre poslucháčov UKF bol Bratislavský. Veľmi podobné čísla uvádza portál www.uplatnenie.sk aj pre absolventov SPU.

Prieskum bol zameraný aj na zisťovanie priemernej mzdy vysokoškolákov a top 3 odvetvia, v ktorých zamestnanci pracovali. Priemerná mzda zamestnancov prichádzajúcich z SPU sa pohybovala na sume 1 081 eur, absolventi UKF zarobili v priemere o necelých 10 eur menej – 1 073 eur/mesiac.

Medzi najvyhľadávanejšie odvetvia poslucháčov UKF patrilo vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc i veľkoobchod a maloobchod. Študenti SPU sa po ukončení štúdia zamerali na priemyselnú výrobu, veľkoobchod a maloobchod aj odborné, vedecké a technické činnosti.

Miera nezamestnanosti absolventov UKF predstavovala v sledovanom období 4 percentá. Prácu si v tom istom období nemohlo nájsť 6 percent študentov SPU.

Zatiaľ jedinými dostupnými údajmi sú dáta za rok 2018. Všetky údaje sú vypočítané k 30. júnu 2019. „Projekt vychádza z akútneho celospoločenského dopytu po relevantných informáciách o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl, ktoré by viedli k racionalizácii rozhodovania všetkých aktérov na trhu práce a v systéme formálneho vzdelávania a vo výraznej miere prispeli k odstraňovaniu existujúcich disparít na trhu práce, viedli k zamedzeniu ich vzniku v budúcnosti a v konečnom dôsledku umožnili relevantne, komplexne a vyčerpávajúco hodnotiť výsledky vzdelávacieho systému,“ uzatvára Krajčovičová.

Zdroj foto: www.uplatnenie.sk

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password