Ak uniká plyn, netreba panikáriť

Výbuch plynu v prešovskej bytovke otriasol celým Slovenskom. Žiaľ, aj známe príslovie hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Ako minimalizovať nebezpečenstvo úniku zemného plynu a čo robiť, ak únik sami zistíte?

Civilná ochrana a ochrana pred požiarmi Košice priniesla krátko po tragickej udalosti manuál, ako zvládnuť možný únik plynu. Nebezpečenstvo určite neradno podceňovať.

V prípade zistenia unikania zemného plynu je potrebné sa v prvom rade upokojiť a nepanikáriť. Dôležité je uhasiť všetky plamene vo svojom okolí a vypnúť plynové spotrebiče. Najlepším riešením je úplne uzavrieť prívod plynu.

Podstatné je priestory poriadne vyvetrať. Otvoriť všetky okná aj dvere a varovať susedov i ostatných obyvateľov domu. Nevhodné je zvoniť a používať výťah či mobilné telefóny. Pozor, nevypínajte a nezapínajte elektrické spotrebiče, ani nevyťahujte káble k spotrebičom zo zásuvky, mohla by vzniknúť iskra. Za žiadnych okolností nie je vhodné fajčiť ani manipulovať s otvoreným ohňom. Naopak, najideálnejšie je čo najskôr opustiť ohrozený priestor a informovať pohotovostnú plynovú službu.

V prípade, že zápach plynu vystupuje z uzamknutých priestorov, je nutné okamžite informovať políciu aj hasičov na tiesňovej linke 112.

Platí zásada nikdy nezisťovať únik plynu plameňom, ale vždy len s pomocou saponátu alebo mydla. Jeho prítomnosť sa prejaví tvorbou bublín. Väčšie úniky sa dajú ľahko odhaliť čuchom, prípadne sluchom. Zemný plyn je pôvodne bez zápachu, plynárenské spoločnosti ale do neho pridávajú odoranty. Sú to špecificky zapáchajúce látky, ktoré pomáhajú ľahšie identifikovať únik plynu.

Riziko úniku plynu sa nikdy nedá úplne odstrániť, ale dá sa znížiť.

Vhodnou prevenciou sú pravidelné kontroly a odborné prehliadky všetkých plynových zariadení a rozvodov. Správne nainštalované plynové detektory dokážu tiež včas varovať pred únikom plynu alebo koncentráciou spalín.

Civilná ochrana a ochrana pred požiarmi tiež odporúča skontrolovať všetky používané plynové spotrebiče. Každý by mal byť označený značkou CE, ktorá je zárukou, že spotrebič zodpovedá vysokým európskym požiadavkám na bezpečnosť. Toto označenie bolo zavedené v roku 1996 Európskou úniou a od tohto roku ho musia mať všetky spotrebiče predávané v EÚ. Staršie spotrebiče nie je nutné vyhodiť, s ohľadom na ich vek je potrebné dodržiavať odbornú údržbu a zabezpečovať pravidelné prehliadky aj kontroly.

Civilná ochrana tiež pripomína, že každý priestor, kde je používaný plynový spotrebič je nutné vetrať: „V priestore sa spaľuje nielen plyn, ale spotrebúva sa aj kyslík zo vzduchu.“ Dôležité je oboznámiť sa s umiestnením hlavného uzáveru plynu. „Pri horení plynu si všímajte a kontrolujte plameň sporáku a kotla. Hlavne posudzujte, či všetky viditeľné plamene horia modrým plameňom, či sa nevytvárajú sadze a či nie je cítiť únik plynu. Spotrebiče by nemali byť hlučné,“ uzatvára svoje odporúčania CO Košice.

Pokiaľ unikne plyn do ovzdušia, vytvorí so vzduchom mimoriadne výbušnú zmes. Takúto zmes môže zapáliť napríklad horiaca zápalka, cigareta alebo aj elektrická iskra.

Pri horení plynu sú pritom veľmi nebezpečné aj zvyšky horenia, tzv. spaliny, ktoré obsahujú veľké množstvo oxidu uhoľnatého.

Oxid uhoľnatý spôsobuje každoročne mnoho úmrtí a poškodení zdravia. „Tento plyn je nebezpečný hlavne tým, že je bez chuti a zápachu a človek ho nedokáže zaznamenať. Prvými príznakmi sú bolesti hlavy, únava, nevoľnosť a závraty. V poslednej fáze, ktorá je mimoriadne rýchla, človeku sčervená pokožka, zvýši sa mu teplota a upadne do bezvedomia,“ konštatuje vo svojej správe civilná ochrana. Otrava oxidom uhoľnatým prebieha spravidla rýchlejšie, ako dokáže človek opustiť miestnosť.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password