Aj UKF po váhaní prešla na dištančnú výučbu

Služby knižnice, jedálne a internátov budú poskytované naďalej, so zmenami.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vzhľadom na rozhodnutia Ústredného krízového štábu, ktoré padli 11. októbra 2020, zavádza od 12. 10. do 15. 11. 2020 nové opatrenia.

„Vzdelávanie sa na všetkých fakultách uskutočňuje prednostne dištančnou formou. Výnimky (napr. individuálne konzultácie s vyučujúcimi, práca v laboratóriu a pod.) povoľujú dekani fakúlt pri rešpektovaní všetkých hygienických a epidemiologických opatrení ÚVZ SR a RÚVZ v Nitre,“ potvrdila univerzita.

Univerzitná knižnica UKF zdroj: ukf.sk

Univerzitná knižnica (UK) funguje naďalej.

Knižnica na Dražovskej ulici aj univerzitné študovne stále poskytujú študentom a zamestnancom služby, pričom režim prevádzky určí riaditeľka UK.

Stravovanie a ubytovanie je zabezpečené.

Študenti aj zamestnanci sa môžu ďalej stravovať v prostredníctvom univerzitnej jedálne, no len formou balených obedov na výdajných miestach. „Režim vydávania obedov určí riaditeľ Univerzitnej jedálne. Konzumácia jedla v jedálňach a bufetoch nie je možná,“ vysvetľuje univerzita.

foto ilustračná (pixabay.com)

Študenti ubytovaní na študentských domovoch môžu naďalej využívať služby internátov, no s dodržiavaním epidemiologických opatrení (rúška, odstup, dezinfekcia). „V rámci prevencie sa študentom dôrazne odporúča minimalizovať osobnú prítomnosť na rizikových miestach (pravidelné cestovanie hromadnou dopravou, návšteva reštaurácií a pohostinstiev, organizovanie hromadných aktivít),“ pripomína UKF. Vstup do ŠD bude tak umožnený len ubytovaným študentom.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password