Aj seniori chcú byť digitálne zruční. Pomôže im v tom projekt, ktorého súčasťou je nitrianska univerzita

Úspešní absolventi dostanú nakonfigurované a prispôsobené tablety, ktoré budú pre nich vstupnou bránou do online sveta.

projekt seniori tablety

Univerzita tretieho veku pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre začala so školením v rámci pilotnej fázy projektu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) na zlepšenie digitálnych zručností seniorov. UKF vybrali ako úspešného uchádzača na jej realizáciu pre celý Nitriansky samosprávny kraj.

Univerzita sa tak zapojila do celonárodného projektu z Plánu obnovy a odolnosti s názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“, ktorý má za cieľ prispieť k zvýšeniu digitálnej gramotnosti seniorov. Školenia budú mať jednotnú metodiku a budú pozostávať zo štyroch hlavných vzdelávacích okruhov: Základná práca s digitálnym zariadením, Vyhľadávanie informácií, Komunikácia online a Informačná bezpečnosť.

„V pilotnej fáze projektu sa v priestoroch oboch nitrianskych univerzít školí 105 seniorov. Úspešní absolventi školení dostanú aj nakonfigurované a prispôsobené tablety, ktoré budú pre nich vstupnou bránou do online sveta,“ informovala UKF.

Do výberu seniorov je zapojená Jednota dôchodcov Slovenska.

„Výučba v rámci projektu je určená pre ľudí vo veku 65+ a zabezpečuje ju u nás Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF. Cieľovú skupinu z hľadiska úrovne digitálnych zručností pre účely pilotnej fázy je možné rozdeliť do dvoch skupín podľa úrovne ich digitálnych zručností, a to na začiatočníkov a pokročilých. Školenia trvajú 5 týždňov a realizujú sa primárne prezenčne,“ dodáva univerzita.

Rozvoj digitálnych zručností a poskytnutie tabletov môže zvýšiť motiváciu využívania elektronických služieb štátu a tiež zapojenie seniorov do digitálnych aktivít, či už ide o kontakt s blízkymi, vyhľadávanie informácií alebo úkony súvisiace so zdravotnou starostlivosťou.

foto: Miroslav Šebo, PF UKF

Podľa prieskumu, ktorý si dalo vypracovať MIRRI SR, až 41 % slovenských seniorov vo veku 65 – 88 rokov nevlastní žiadne digitálne zariadenie – teda počítač, smartfón ani tablet. Hardvérové vybavenie je pritom základným predpokladom pripojenia na internet, využívania digitálnych služieb a rozvoja digitálnych zručností. Slovenskí seniori digitálne zariadenia používajú najčastejšie na vyhľadávanie informácií na internete, videohovory, posielanie e-mailov alebo čítanie online médií. Len menej ako 15 % seniorov používa digitálne zariadenia na náročnejšie úlohy, ako napr. internetbanking, online nakupovanie či komunikáciu s úradmi. Z prieskumu pritom vyplynulo, že seniori vnímajú digitálne technológie pozitívne. Až 97 % z tých, ktorí vlastnia digitálne zariadenie, potvrdilo, že technológie považujú za dôležitú súčasť moderného života. Vyše 90 % súhlasí s názorom, že by im digitálne technológie uľahčili kontakt s blízkymi a každodenný život. Sedem z desiatich seniorov má záujem rozvíjať svoje digitálne zručnosti.

Zdroje: www.ukf.sk, www.zmos.sk

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password