Aj 14 ročné deti môžu ísť do väzenia

Trestnoprávna úprava mladistvých je u nás obsiahnutá v Trestnom zákone a Trestnom poriadku.

Za mladistvých možno považovať osoby, ktoré v čase spáchania trestného činu dovŕšili vek 14 rokov, ale neprekročili 18 rokov. Trestnoprávna zodpovednosť u nás začína práve 14. narodeninami.

Na túto tému diskutovali so žiakmi 7. a 8. ročníka Základnej školy v Kozárovciach aj policajti Nitrianskeho kraja. Prekvapením bolo, že väčšina detí vôbec o hranici, kedy začínajú byť ľudia za svoje činy reálne zodpovední, netušilo. Tradičná prednáška sa tak rýchlo zmenila na debatu.

„Niektorí boli veľmi prekvapení, že už ako 14 roční sú trestne zodpovední a v prípade, že sa dopustia protiprávneho konania, môžu byť potrestaní aj väzením,“ informovala Polícia SR.

Pomocou zážitkových hier si tak policajti s deťmi zopakovali všetky podstatné informácie. Vysvetlili im rozdiel medzi priestupkom a trestným činom a neobišli ani školský poriadok, ktorý upravuje správanie žiakov v škole, ale aj mimo nej. Nezabudli pri tom zdôrazniť, že školský dokument upravuje aj fajčenie, konzumáciu alkoholu a drog.

Keďže problematika zodpovednosti mladistvých je naozaj zložitá, deti sa môžu so svojimi otázkami obrátiť aj na internetovú stránku detskyombudsman.sk. Ľudia s právnickým vzdelaním im vedia reálne odpovedať na otázky, a tak ich usmerniť pri riešení záležitostí, ktoré ich trápia. „Túto stránku sme zriadili pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o svojich právach, o tom, ako si ich môžu uplatňovať a chrániť,“ vysvetľuje motiváciu založenia poradne ombudsmanka Mária Patakyová.

Zdroj foto: FB Polícia SR – Nitriansky kraj

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password