Agrofilm 2021 ponúkne dokumentárne filmy z 5 kontinentov a celkovo z 24 krajín

Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa Fakulta prírodných vied UKF tradične pripája k organizácii medzinárodného filmového festivalu dokumentárnych filmov Agrofilm 2021. V poradí 37. ročník tohto podujatia sa aj tento rok uskutoční online.

Tohtoročný festival sa uskutoční 4. októbra a potrvá až do 9. októbra 2021. Hlavným organizátorom festivalu je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra (Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach). Na festivale sú zastúpené filmy nielen zo Slovenska a Česka, ale i z Nemecka, USA, Veľkej Británie, Ruska, Nového Zélandu či Kanady.

Agrofilm 2021 si kladie za cieľ priblížiť všetkým záujemcom pestrý svet poľnohospodárstva, neobyčajného vidieka, trvalo udržateľného využívania zdrojov, potravinárstva, ale aj vedy a výskumu.

UKF už niekoľko rokov po sebe patrí medzi tradičných partnerov festivalu a zároveň sa radí medzi prvých v rámci univerzít na Slovensku. Premietanie vybraných filmov sa organizuje počas 5. a 6. októbra 2021. „Prvý premietací deň je tematicky orientovaný na biologickú oblasť s úvodnou odbornou prednáškou doc. RNDr. Patrika Mészárosa, PhD., z Katedry botaniky a genetiky FPV UKF s názvom Stres je aj súčasťou života rastlín. Druhý premietací deň sa ponesie v znamení témy ekologicko-geografickej s úvodnou prednáškou Ing. Maroša Záhorského, PhD., zo Združenia Elekos – Organizácia zodpovednosti výrobcov s názvom Aktuálny stav odpadového hospodárstva Európskej únie a Slovenskej republiky,“ vyjadrili sa k programu prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť UKF, Mária Bauerová a prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť FPV.

Zdroj: ukf.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password