Aby ľudia ľuďom pomáhali

Trinásty ročník grantového programu Nitrianskej komunitnej nadácie s názvom Aby ľudia ľuďom pomáhali podporí tri mimovládne organizácie.
Celková suma grantov je 5000 eur.

Podpora tretieho sektora

Ako uviedla programová manažérka nadácie Eva Vargová, nie je veľa grantov určených na umocnenie kapacity, o to viac sa tešia získaniu partnerov, ktorí podporia tento program.

„Väčšina grantov slúži na realizovanie aktivít. Či má organizácia prostriedky na mzdy a odmeny pracovníkom, adekvátne materiálne vybavenie kancelárie či prostriedky na vzdelávanie svojich pracovníkov, sa už však nerieši,“ povedala Eva Vargová.

Päť firiem

Tohto roku sa do tohto programu zapojilo 5 firiem, partnerom programu je aj mesto Nitra.

ilustračné foto

Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ N.O.

Prvá organizácia, ktorá získa finančné prostriedky, je Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ. Nezisková organizácia, pôsobiaca v Nitre od roku 2007, sa venuje poskytovaniu bezplatného poradenstvo osobám ohrozeným závislosťou a ich rodinám.

Grant chcú využiť predovšetkým na vzdelávanie v oblasti komunikácie, sebarozvoja, nových metód a techník práce pre odborníkov pracujúcich v tomto zariadení. 

POKOJ a DOBRO OZ

Ďalšou organizáciou je POKOJ a DOBRO – pomoc utečencom. Cieľom činnosti je pomoc utečencom, teda humanitárna pomoc. 

149 azylantov z Iraku našlo útočisko počas rokov 2016 až 2019 v rámci projektu združením pracujúcim na integrácii skupiny. Od februára tohto roku sa ich činnosť zamerala na poradenské a komunitné centrum.  Zapojili sa aj do projektu otvorenia Klientského centra pre cudzincov v Nitre.

Finančnú podporu použijú na zabezpečenie školení, konferencii a workshopov. Taktiež chcú granty použiť na školenia o odborné ekonomické a prevádzkové činnosti súvisiace s aktivitami občianskeho združenia.

ilustračné foto

OZ CUKETA

Jednou z troch organizácii je aj OZ CUKETA. Cieľom organizácie je prispievať ku skvalitňovaniu životného prostredia v meste. Toto občianske združenie sa zaoberá environmentálnou výchovou a vzdelávaním. V rámci projektu chcú zlepšiť zázemie organizácie v Nitre. Finančné prostriedky použijú na pomôcky vďaka ktorým môžu kvalitnejšie vykonávať svoju činnosť. V ich priestoroch chcú dobudovať ukážkovú prírodnú záhradu, ktorá má slúžiť ako živá učebnica. V takomto prípade nesmie chýbať vybavenie ako skleník či záhradný domček. 

Aj vy sa môžete stať súčasťou komunity 

Okrem odovzdávania grantových šekov podporeným organizáciám sa nadácia rozhodla zorganizovať podujatie pre širokú verejnosť.

Príďte v sobotu 7.9.2019 o 15:00 do parku pod Borinou na Klokočine. Pre dospelých je pripravené kalčeto a deti si prídu na svoje prostredníctvom interaktívnych, kreatívnych a športových workshopov. K dispozícii budú i dielničky a súťaže. Atmosféru dotvoria hudobné vystúpenia Itcha Pčelára, Dominiky Ďurčovej a Ondreja Vydareného.

Televízia Nitrička

Forgot Password