Žalostný stav kapacít slovenského väzenstva: Nitra má novú budovu pre odsúdené ženy

V priestoroch ženskej väznice prišlo k rekonštrukcii ubytovacieho objektu. Dôvodom bola nedostatočná kapacita, ale aj bezpečnosť.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová patrí medzi najmodernejšie väzenské zariadenia na Slovensku. Napriek tomu bolo kvôli nedostatočnému technickému stavu potrebné jednu z budov zbúrať a nahradiť ju novou. Tá bude spĺňať požiadavky na zlepšené podmienky pobytu odsúdených žien. „Výška investície bola necelé tri milióny eur. V zásade sa dodržali všetky parametre výstavby, dodržala sa lehota výstavby a aj kvalita prác,“ povedal generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan.

Nová budova pozostáva z troch nadzemných a jedného podzemného podlažia. Jej priestory čakajú od dnešného dňa na obývanie.

Stavebné práce začali v júni tohto roku. Okrem rozšírenej ubytovacej kapacity o 143 miest tu vznikli aj nové priestory pre kultúrno-osvetové činnosti. Odsúdeným tak bude k dispozícii knižnica, učebňa, aj kaplnka. Celkový počet ubytovacích kapacít sa vďaka novým priestorom dostal na číslo 354 odsúdených.

Z bezpečnostných dôvodov prešla budova aj technickými zmenami v podobe inštalácie signálno-bezpečnostnej techniky.

Prestrihnutie pásky, ktorým sa stavba oficiálne odovzdala do užívania, prebehlo za účasti ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Gábora Gála a generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Milana Ivana. Ten prezradil, že do nových priestorov ústavu sa budú odsúdené ženy premiestňovať už budúci týždeň. Eskortovať by sa sem mali podľa jeho slov z kapacitných dôvodov aj ženy z iných ústavov Slovenska.

„Pre odsúdených vytvárame podmienky ich pobytu za bránami väzníc tak, aby bola zabezpečená ich ľudská dôstojnosť a osobná integrita,“ povedal na záver minister Gábor Gál.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password