Zlaté Moravce budú pri vymáhanú nedoplatkov využívať aj možnosť exekúcií

V rámci využitia možnosti exekúcie sa neplatičom zadrží vodičský preukaz.

Ako avizovala radnica, tento spôsob exekúcie bude vykonávať podľa zásady primeranosti a so zohľadnením skutočnosti, či dlžník so správcom dane komunikuje alebo nie.

Mesto aktuálne vedie 80 exekučných konaní na vymoženie dlžnej sumy vo výške takmer 30.000 eur.

V rámci nevymožených starých dlhov však eviduje ďalšie desaťtisíce eur. „Počas pandémie boli na prechodné obdobie pozastavené všetky exekučné konania. Za toto obdobie sa v meste Zlaté Moravce výrazne zvýšili nedoplatky najmä na poplatku za komunálny odpad. Zároveň vstúpil do platnosti zákon, ktorým sa ukončili niektoré staré exekúcie trvajúce viac ako päť rokov,“ upozornila radnica.

Podľa tohto zákona bolo v Zlatých Moravciach ukončených 186 exekúcií, kde exekútori od dlžníkov nevymohli zostávajúcu dlžnú sumu 117.066,63 eura. „Mesto Zlaté Moravce však bolo povinné zaplatiť exekútorom paušálne trovy exekúcie vo výške takmer 10.000 eur,“ pripomenul mestský úrad.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password