Prednáška Petra Megyesiho ako sprievodné podujatie k výstave More

Prednáška s názvom Ikonológia plavby: Nautické motívy v súčasnom vizuálnom umení na Slovensku sa zameria na interpretáciu obrazov plavby v súčasnom vizuálnom umení na Slovensku.

27.6 o 18:00 sa uskutoční prednáška Petra Megyesiho, ktorá je sprievodným podujatím v rámci cyklu Pinakotéma k výstave More.

Prednáška sa bude konať v reprezentačných sálach Nitrianskej galérie.

Analýzou bohatého výskytu nautických motívov v umeleckých dielach môžeme sledovať, ako v dnešnej „tekutej“ dobe autorky a autori vnímajú a variujú existenciálne, ekologické, politické, sociálne, mytologické a kozmologické témy prostredníctvom tradičnej metafory plavby.

Peter Megyesi je historik, teoretik a kritik umenia. Pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Centre vied o umení SAV v Bratislave.
Venuje sa výskumu umenia stredoveku a raného novoveku, ikonografii, ikonologii, emblematike, ale aj reflexii súčasného umenia a problematike interpretácie.

Televízia Nitrička

Forgot Password