Dotácia za triedenie odpadu

Mesto získalo dotáciu za triedenie odpadu v minulom roku.

Ide o ročný príspevok od Environmentálneho fondu. Za rok 2021 radnica získala 137 597,73 eur.

„Výšku príspevku pre jednotlivé obce a mestá stanovuje Environmentálny fond podľa množstva vytriedenia komunálnych odpadov. V praxi to znamená, že čím viac odpadu mesto a jeho obyvatelia vytriedia, tým vyšší bude príspevok,“ vysvetľuje referent pre odpadové hospodárstvo mestského úradu Martin Pavelka.

O príspevok mohla radnica požiadať do 31. marca, predchádzalo mu splnenie niekoľkých podmienok.

Jednou z nich bolo, že sa na územní mesta nesmie nachádzať žiadna čierna skládka či odkalisko ani jeho územím nemôže prehádať príjazdová účelová komunikácia. Vplyv na udelenie dotácie malo aj to, či bola mestu Nitra v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie spomínanej podmienky. Ďalším dôležitým faktorom bola úroveň vytriedenia odpadu. „V predchádzajúcom kalendárnom roku musela úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu pre rok 2021 dosiahnuť minimálne 34 %, pričom mesto Nitra vytriedilo takmer 44 % z celkového množstva vyzbieraného komunálneho odpadu,“ hovorí Pavelka. 

O získanie dotácie sa pričinili najmä obyvatelia, ktorí odpad poctivo triedia.

Peniaze radnica použije na účely odpadového hospodárstva – rekonštrukciu a budovanie stojísk pre smetné nádoby, zber a zhodnotenie kuchynského odpadu a odstraňovanie čiernych skládok.

Televízia Nitrička

Forgot Password