4 veci, ktoré nemôžete očakávať od druhých ľudí

Indický spisovateľ Anthony de Mello napísal: „Nemáte žiadne právo od druhého človeka vyžadovať, aby sa správal podľa vášho očakávania.”

Veľmi nešťastná ľudská vlastnosť je tá, že od druhých čakáme to, čo by sme boli pre nich ochotní spraviť my. To je žiaľ len ilúzia. Jediná osoba, za ktorú môžete rozhodovať, s ktorou môžete hýbať, ste vy sami.

Vysvetlenia
Máte pocit, že na ne máte právo. Áno, bolo by pekné, keby nám ľudia, ktorí nám ublížili, vysvetlili, prečo to urobili? Niekedy sa stáva, že ľudia odídu bez vysvetlenia a s tým sa treba zmieriť. Nečakať, žiť pre prítomný okamih.

Ospravedlnenie
Čo je horšie ako odísť bez vysvetlenia? Odísť bez ospravedlnenia. Je to smutné, ale stáva sa to. Hoci my si myslíme, že ospravedlnenie je na mieste, opačná strana si to myslieť nemusí.

Zdroj: Pixabay.com

Pochopenie
Každý jeden človek na tejto planéte je unikátny. Pochopenie, tolerancia a akceptácia druhého sú nesmierne podstatné. Žiaľ, stáva sa, že nech robíte čo robíte, druhá strana vás nepochopí.

Vďaku
„Ďakujem,” tak prosté, ale tak dôležité. Čím je doba rýchlejšia, tým viac a viac ľudí toto zázračné slovíčko maže zo svojich slovníkov.

Zadefinovali sme si 4 vlastnosti, ktoré niektorým ľuďom chýbajú. Nemajte za to na nich zlosť, práve nešťastní ľudia potrebujú vaše pochopenie a lásku. Hlavu hore, choďte im príkladom, možno ich inšpirujete.

Televízia Nitrička

Forgot Password