Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Tento rok bude september mesiacom dôležitých návratov. Nejde len o žiakov a študentov, ktorí opäť zavítajú do škôl.

Učiť sa z minulosti alebo rozširovať si vedomosti o mieste, odkiaľ pochádzame – to sú zretele, ktorým stále väčšiu váhu prikladajú nielen inštitúcie, ale vzbudzujú záujem aj u širokej verejnosti. Aj preto sa tohtoročné celoeurópske septembrové Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) uskutočnia s podtitulom „Minulosť vzdeláva“.

Ich cieľom je pozrieť sa na obyčajne nesprístupnené miesta, alebo nazrieť na známe miesta cez netradičnú optiku.

DEKD sa už tradične konajú počas mesiaca september, a to až v 50 európskych štátoch. Slovensko sa zapája od roku 1993.

Mestá aj obce zo všetkých našich krajov ponúknu tento rok spolu viac než 260 aktivít.

Nitra pritom nebude výnimkou. Prinášame vám podrobný program aktivít súvisiacich s DEKD v našom meste.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre

1.september – 30. september 

Téma: Minulosť vzdeláva

1.9. /utorok/15.00 – 19.00/

DEŇ ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zoborský kláštor, Kláštorská 148

MÚRY OŽÍVAJÚ

Detské divadelné predstavenie – divadielko Dunajka, komentované prehliadky Zoborského kláštora, virtuálna prehliadka príbytku mnícha, opekačka

V tvorivých  dielňach sa deti prenesú v čase do stredoveku a vyskúšajú si prácu prvých vzdelancov. 

1.9. – 30.9. /v pracovných dňoch/7.30 – 16.30/

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18

UDELENIE KRÁĽOVSKÝCH VÝSAD MESTU NITRA

Výstava kníh a článkov z fondu krajskej knižnice 

2.9.  – 30.9. /utorok-sobota/9.00 – 17.00/

Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova tr.1

NITRIANSKO V ZRKADLE DEJÍN, SKVOSTY DÁVNOVEKÉHO SLOVENSKA, výstavy

9.9.,16.9.,23.9. /streda /10.00, 14.00/

ZAHRAJME SA NA ARCHEOLÓGOV

Interaktívny, výchovno-vzdelávací program zameraný na prácu archeológa, plný náučných hier, testov zábavnej archeológie, doplnený o archeologické pexeso a puzzle

Účasť na vzdelávacích programoch je potrebné nahlásiť telefonicky/mailom:037/651 00 00 marketing@muzeumnitra.sk

2.9. – 31.10. /utorok-sobota/9.00 – 17.00/

Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova tr.1

Sv. JÁN NEPOMUCKÝ – STOPY MINULOSTI V NITRIANSKOM KRAJI, I. časť

Výstava sakrálnej kultúry na území mesta Nitry

10.9.,17.9.,24.9. / štvrtok / 10.00, 14.00 /

Tvorivé dielne hravou formou upevnia získané vedomosti o svätcovi, jeho atribútoch. Legendy, film a rozprávanie vdp. Ľubora Gála po stopách J.Nepomuckého priblížia život svätca. Súčasťou budú reštaurátorské práce výtvarných a sochárskych diel sv. Jána Nepomuckého   

a bábkové predstavenie Mateja Šišku, ktoré predstaví bábky v sakrálnej a svetskej úlohe v histórii.

Účasť na vzdelávacích programoch je potrebné nahlásiť telefonicky/mailom:037/6510000, marketing@muzeumnitra.sk  

7.9. – 30.9./v pracovných dňoch/10. 00 – 17.00/

Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3

KULTÚRNE DEDIĆSTVO REGIÓNU

Výstava tradičných odevných súčastí regiónu Ponitrie a Podzoborie

8.9./utorok/17.00 vernisáž

9.9. – 30. 9. /v pracovných dňoch okrem utorka/10.00 – 17.00/

Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3

OD ĽANU PO PLÁTNO

Interaktívna výstava postupnosti tradičného spôsobu spracovania ľanu s názornými ukážkami autorky Ľubomíry Žilkovej z Kokavy nad Rimavicou

8.9. – 9. 9./utorok-streda/9.00

Dom Matice slovenskej v Nitre, Dolnočermánska 737

KNIHOMOLE – 140. VÝROČIE NARODENIA M.R. ŠTEFÁNIKA

Interaktívne vzdelávanie pre žiakov II.st. ZŠ a študentov SŠ

Výstava o M.R.Š a legionároch 1. sv. vojny prístupná pre širokú verejnosť

8.9./utorok/13.30

19.9./sobota/13.30

Študentský domov Antona Bernoláka, Tr. Andreja Hlinku 38 

ARCHITEKTONICKY HODNOTNÉ OBJEKTY FAKULTY ZÁHRADNEJ A KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRY SPU v Nitre

25. výročia FZKI 

Výstava posterov architektonicky hodnotných objektov SPU (NKP) prezentuje funkcionalistický objekt pôvodnej Hospodárskej školy (arch. J. Grossmann) a budovu pôvodnej MŠ na Tulipánovej ul. (arch. J. Polyak)

9.9./streda/17.00

Penzión a reštaurácia ARTin

PAMIATKOVÁ OBNOVA ZOBORSKÉHO KLÁŠTORA, NKP

Ing. arch. Zuzana Holičková, KPÚ Nitra, prezentácia arch. výskumu a pamiatkovej obnovy národnej KP, adaptácia areálu na prezentáciu cyrilometodskej tradície

10.9./štvrtok/16.30

Krajské osvetové stredisko, Zelená miestnosť, Fatranská 3

VÝTVARNÉ DIALÓGY – MINULOSŤ VZDELÁVA – MAĽBA

Prednáška spojená s besedou pre neprofesionálnych výtvarníkov a priateľov výtvarného umenia o vývine realistickej maľby cez modernu až po súčasnosť

18.9./piatok/11.00, 17.00/

Pešia zóna pred TIC, Štefánikova tr.1

NITRIANSKY ŽIVÝ ŠACH

Dobové šachové figúrky ožívajú na obrej šachovnici v rukách profesionálnych hráčov. Touto hrou si krátili chvíle panovníci už v 8. st.

11.9./piatok/18.30

12.9./sobota/18.30/ plánovaná premiéra

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám. 4

LÁSKA SLEČNY ELLIOTOVEJ

V réžii Ľubomíra Vajdičku predstaví divadelnú adaptáciu románu Jane Austenovej, dobový pohľad na Anglicko zač. 19. st. poznačené napoleonskými vojnami

Vstupné: www.dab.sk

12.9./sobota/9.00 – 18.00/

Malý kaštieľ v Horných Lefantovciach, Hlavná ul. 188, NKP

DEŇ  VEĽKOOPONICKÝCH a MALOOPONICKÝCH v OPONICIACH  a HORNÝH LEFATOVCIACH

Podujatie je prezentáciou kult. – spoloč. hodnôt Oponíc a Horných Lefantoviec

Komentované prehliadky „Spanilá jazda“ veteránov, premiéra divadelnej hry „ V sudcovom dome“ v Malom kaštieli v Horných Lefantovciach

Vstupné dobrovoľné

Prihlasovanie: peter.phoenix1@gmail.com, 0904 416 007

17.9./štvrtok/10.00

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18

NITRA NA STARÝCH FOTOGRAFIÁCH

Prezentácia spojená s prednáškou Štefana Košlaba (autora knihy Ring smrti) a diskusiou o rozvoji a výstavbe mestských častí Nitry v 2. pol. 19. st. – 1. pol. 20. stor.

17.9./štvrtok/17.00

Kluchov palác („U Corgoňa“), Samova 16

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA KLUCHOVHO PALÁCA, NKP

Ing.arch. Zuzana Kramárová, KPÚ Nitra, Mgr.Peter Buday, PhD., FF UK v Bratislave, komentovaná prehliadka jednej z najvzácnejších klasicistických pamiatok, kanónie v Nitre, pred plánovanou obnovou

17.9./štvrtok/19.00

Synagóga

PROCES

Nové divadlo v Nitre predstaví absurdno-satirickú inscenáciu na motívy románu Franca Kafku z r. 1914. Človek na neznámom mieste, v zajatí „nečitateľnej“ inštitúcie, bez prezumpcie neviny, súkromia a pravidiel

Vhodné pre divákov od 15 rokov

Vstupné: 8,- €, zľavnené 6,- € (študenti, seniori, ZŤP)

Predpredaj: TIC Nitra od 31. 8. 2020

Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

23.9./streda/8.00

ZŠ sv. Gorazda v Nitre, Dlhá 864, Nitra – Chrenová

CESTA K REMESLU

Tvorivé dielne pre deti zamerané na osvojenie základných techník tradičného remesla – košikárstva pod vedením odb. lektora, podujatie v spolupráci s KOS v Nitre 

23.9./streda/14.00

Fakulta ZKI SPU v Nitre, Hospodárska 7

OBNOVA BÝVALEJ HOSPODÁRSKEJ ŠKOLY V NITRE, NKP

Doc. Ing.arch. Roberta Štěpánková, PhD, FZKI SPU v Nitre, Ing.arch. Zuzana Holičková, KPÚ Nitra

Komentovaná prehliadka funkcionalistickej stavby bývalej Štátnej odbornej hospodárskej školy z r. 1932 od arch. Jiřího Grossmanna. Bývalý dobový štandard architektúry je dnes ukážkou vysokej úrovne estetiky a kultúry.

24.9./štvrtok/17.00

Vila K, Kmeťkova 22

PRIEBEH OBNOVY VILY K (vila Kollmannovcov), NKP s prioritou obnovy

Ing. arch. Zuzana Kramárová, KPÚ Nitra, komentovaná prehliadka funkcionalistickej vily arch. Oskara Singera pred komplexnou obnovou

26.9./sobota/15.00

Zoborský kláštor, Kláštorská 148

GRILOVAČKA NA KLÁŠTORE

Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu

Hudobný hosť, tvorivé dielne pre deti

27.9./nedeľa/17.00

Záhrada Krajského pamiatkového úradu Nitra, Námestie Jána Pavla II.

SLNCE NAD NITROU

Hudobno-literárny večer pod Nitrianskym hradom venovaný slovenskej poézii 19. a 20. st. organizovaný KPÚ Nitra v spolupráci so ZUŠ J. Rosinského v Nitre.

29.9./utorok/ 10.30 – 12.00 školské skupiny, 14.00 – 16.00 verejnosť, deti, mládež/

Salón, Nitrianska galéria, Župné námestie 3

VÝTVARNÉ SPOMIENKY 

Zážitková tvorivá dielňa k expozícii Františka Studeného

Vstup voľný

Prihlasovanie: elena.tarabkova@nitrianska galeria.sk

Zdroj: www.dekd.sk

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password