Dostala transparentnosť v Nitre po nose?

Ak ste sa zapojili do verejnej výzvy mesta Nitra a vo výbere do mestských častí alebo komisií ste neuspeli, aj toto môže byť jeden z dôvodov.

Kritika Mareka Hattasa za kontroverznú organizáciu Hidepark. Navýšenie platu bez predošlých výsledkov. Odovzdanie mandátu prvej viceprimátorky Michaely Hefkovej, zároveň dnes už bývalej členky Tímu Hattas. Angažovanosť vo vysokej politike, ktorú načrtol len pred pár dňami a dnes je realitou spojenou so vstupom do Kiskovej strany Za ľudí – týmito všetkými problémami naraz sa v posledných dňoch a týždňoch borí dnes už verejnosti celkom známy a vyprofilovaný primátor mesta Nitra.

Späť na začiatok

Vráťme sa do obdobia pred komunálnymi voľbami a do obdobia pred ním. Nadšení Nitrania si nielen vďaka organizovaným pochodom Za slušné Slovensko začali viac všímať zoskupenie Tím Hattas, ktoré sa im pred očami formovalo.„Som jediný, skutočne nezávislý kandidát na primátora Nitry. Na to, aby sme sa pohli ďalej, potrebujeme v meste vymeniť nielen primátora, ale aj poslancov,“ stálo na jeho webovej stránke hattasprimatorom.sk. Po úspešných voľbách od nástupu do vedenia mesta uplynulo 6 mesiacov a Nitra, zdá sa, mení názor.

Občania totiž viaceré kroky Mareka Hattasa považujú nielen za sklamanie, ale aj oklamanie voličov. Na stránke sociálnej siete Marek Hattas – primátor Nitry pribúda pod statusmi čoraz viac negatívnych názorov nespokojných obyvateľov. „Ide to dolu vodou s vami pán Hattas, ste veľké sklamanie,“ tvrdí jeden z nich.

Hattasovi voliči ťažko nesú najmä vstup do vysokej politiky: Sklamanie z vás, stále viac sa zaplietate do klasickej politicko-oligarchickej štruktúry, proti ktorej ste bojovali,“ píše jeden z nespokojných Nitranov. Vlna kritiky sa na jeho plecia zniesla aj po odchode viceprimátorky: „Hefková sa už nemohla pozerať na to, ako si tam šafárite, prvé čo ste si zdvihli platy a to ste si vzali úver? Aspoň sa ukázalo, prečo ste tam chceli byť. Nie pre blaho Nitry, ale pre vlastné. Veľké sklamanie.“

Otvorená samospráva

Transparentnosť, ktorá Nitre tak akútne chýbala, patrila k najpoužívanejším slovám Hattasovej predvolebnej kampane. Pozrime sa bližšie na to, akú transparentnosť samosprávy nastolilo nové vedenie mesta – ako jeden z príkladov – výber členov do výborov mestských častí (VMČ) a jednotlivých komisií.

Rozmeňme si predstavu férového prístupu a otvorenej samosprávy na drobné : za starého vedenia mesta sa členmi poradných odborných komisií a VMČ automaticky stávali zvolení mestskí poslanci, ktorých vždy dopĺňali odborníci z radov verejnosti. Doteraz ich však obvykle nominovali poslanecké kluby alebo mesto. Bolo zrejmé, že títo ľudia vyhovovali či už samotnému poslancovi za mestskú časť, alebo vedeniu mesta. Aj toto bolo jednou z vecí, ktorou Tím Hattas poukazoval na netransparentnosť samosprávy.

Cieľom novozvoleného vedenia bolo dosiahnuť otvorenú a transparentnú samosprávu tým, že do výborov mestských častí a odborných komisií, sa budú môcť prihlásiť nielen občania nominovaní poslancami, ale aj iniciatívni občania „z ľudu“ bez politickej angažovanosti.

Týmto mala prísť príležitosť pre jednotlivcov zaujímajúcich sa o problémy konkrétnych mestských častí a tiež tých, ktorí by sa radi podieľali na rozhodovaní o chode mesta. Podľa zámeru „stať sa transparentným“ sa mohli odborníci a aktívni Nitrania z radov verejnosti hlásiť do deviatich komisií, ale aj do niektorého zo siedmich výborov mestských častí (VMČ). Viac k tejto téme sme priniesli aj v našej reportáži.

„Každá komisia mestského zastupiteľstva vyhodnotí žiadosti a návrh na zaradenie členov komisie z radov občanov predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu v predpokladanom termíne 31. januára 2019,“ konštatuje sa vo výzve, ktorú zverejnila radnica.

Inštrukcie mailom

Na pokyn vtedajšej viceprimátorky Michaely Hefkovej, dostali poslanci odporúčanie, aby vyzvali svojich nominantov na prihlásenie sa do verejnej výzvy.

(pozn. – redakcia disponuje mailom so spomínanou prílohou politických kandidátov, na základe ktorej bolo spravené nasledovné zhrnutie a porovnanie jednotlivých členov VMČ a komisií)

Stojí za zamyslenie, prečo sa často vytýkaná netransparentnosť zopakovala identickým úkonom. S malou výnimkou – zaobalením členstva v komisiách a VMČ do navonok pekne vyzerajúceho pozlátka – verejnej výzvy.

Svedčí o tom aj status vtedajšej viceprimátorky Michaely Hefkovej: „Obyvatelia Nitry určite zachytili novinku, ako sme spúšťali nový, doteraz neodskúšaný proces v nitrianskej samospráve – otvorenú verejnú výzvu v prijímaní nových členov do výborov mestských častí a do komisií. Toto rozhodnutie nám opäť potvrdilo, že demokracia je náročnejší, pomalší, no zároveň férový proces, o ktorý majú záujem stovky obyvateľov mesta,“ stojí vo vyjadrení v jej článku o bilancovaní prvého mesiaca vo funkcii ešte z 20. januára 2019.

Spomínaná férová a otvorená samospráva pri výbere a samotnom obsadzovaní členov do mestských častí až tak transparentná nebola, iba sa tak naoko tvárila. Pointa totiž zostala principiálne taká istá.

Výbory mestských častí

Rozdelenie záujemcov z radov občanov, ktorí sa mohli do VMČ a jednotlivých komisií dostať, vyzerá nasledovne. Do členstva 7 mestských častí sa do výzvy podľa radnice zapojilo spolu 158 občanov.

Z porovnávania prihlásených záujemcov a prijatých členov v pomere : politický nominant + Tím Hattas / človek z radu občanov – (poz. ľudia politicky neangažovaní, ani nepatriaci do Tímu Hattas, ktorí sa zapojili do výzvy), najlepšie vyšla mestská časť – Klokočina, kde je pri počte záujemcov 24, pomer týchto členov takmer vyrovnaný.

V ostatných mestských častiach aj vzhľadom k tomu, koľko záujemcov bolo, figurujú a majú markantnú prevahu politicky nominovaní jedinci + Tím Hattas (okrem VMČ 1 Krškany, kde sa hlásilo menej členov, ako bolo potrebné prijať). S takýmto rozdielom skončili jednotlivé mestské časti :

Najneprimeranejší pomer členov vznikol vo VMČ 3 – Čermáň, kde sa hlásilo 14 ľudí a prijalo sa 7. V tejto metskej časti to vyzerá nasledovne

politickí nominanti + Tím Hattas – 7 členov,

ľudia z radov občanov – 0 členov.

Neštandardný postup

Na ten pri obsadzovaní jednotlivých členov upozornili aj niektorí poslanci. Ako jeden z príkladov je výber členov do VMČ 6 – Zobor, Dražovce, pri ktorom poslanec Pavel Varga poukázal na problém a tvrdil, že k voľbe neprišlo a 7 z 11 členov navrhol predseda výboru z pravicovej koalície. Tá v zastupiteľstve spolupracuje s Tímom Hattas. „Akým právom má niekto možnosť navrhnúť dvoch členov, ďalší dvoch a niekto siedmich? A pritom zdôrazniť, že títo tam musia byť? A nemať právo o tom hlasovať vo výbore?“ kritizoval tento postup Varga a tvrdil, že väčšinu občanov si mal predsadiť predseda jednotlivej komisie. Bližšie k tejto téme nájdete aj v našej reportáži.

Komisie

Na porovnanie sme si podrobne rozobrali aj 9 komisií. Tie dopadli rôzne a pomer členov je vzhľadom na zameranie komisie zaujímavý.

S najväčším rozdielom v pomere členov pri zohľadnení počtu záujemcov skončila komisia sociálnych vecí, bývania a podpory verejného zdravia. Do tejto komisie sa nedostal ani jeden človek z radov občanov.

Do komisie sociálnych vecí sa spolu hlásilo 32 záujemcov, pričom zloženie pomerov je jednoznačné :

K dobre mienenému záujmu s transparentnou a otvorenou samosprávou nepridáva ani fakt, že zasadnutí VMČ sa kedysi mohol zúčastniť, a so svojimi názormi vystúpiť každý občan, ktorý mal záujem niečo riešiť. Po novom sa občania môžu zasadnutia zúčastniť iba na základe písomnej žiadosti a s podnetom k prerokovávanej veci vystúpiť po schválení komisiou mestskej časti. Každý občan je obmedzený časovým limitom 5 minút, o ďalšom predĺžení rozhoduje VMČ.

Tejto téme sa budeme aj naďalej venovať.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password